صبر کنید..
اوقات شرعی
امروز : 1395/7/9 (هـ.ش)
برابر با 28 ذى الحجه 1437 (هـ.ق)
05:58:57
04:34:04
18:05:46
11:54:06
طول = 51/41
و عرض = 35/7