انتشار دوازدهمین شماره هفته نامه چند رسانه ای "گزارش تهران"
انتشار دوازدهمین شماره هفته نامه چند رسانه ای گزارش تهران
تعداد مشاهده: 147
1398/00/24
print
انتشار دوازدهمین شماره هفته نامه چند رسانه ای "گزارش تهران"
دوازدهمین شماره هفته نامه چند رسانه ای آنلاین " گزارش تهران" که به انعکاس رویدادهای مدیریت شهری تهران می پردازد در 36 صفحه منتشر شد.

این هفته نامه دارای قسمت های مختلفی از جمله گزارش های شهردار تهران، شورای شهر، معاونت ها، مناطق و اخبار مرتبط با مدیریت شهری است.
برای خواندن گزارش تهران هفته سوم مهرماه 1398 اینجا کلیک کنید.