بازدید سرزده شهردار تهران از ستاد مدیریت بحران
بازدید سرزده شهردار تهران از ستاد مدیریت بحران
تعداد مشاهده: 289
1398/12/01
print
بازدید سرزده شهردار تهران از ستاد مدیریت بحران
پیروز حناچی شهردار تهران در پی بارش باران شب گذشته در تهران به طور سرزده از مدیریت ستاد بحران بازدید به عمل آورد.
0801-100 (1)
 
0801-100 (2)
 
0801-100 (3)
 
0801-100 (4)
 
0801-100 (5)
 
0801-100 (6)
 
0801-100 (7)
 
0801-100 (8)
 
0801-100 (9)
 
0801-100 (10)