انتشار دومین شماره ماهنامه چند رسانه ای "گزارش تهران"
انتشار دومین شماره ماهنامه چند رسانه ای گزارش تهران
تعداد مشاهده: 83
1398/16/06
print
انتشار دومین شماره ماهنامه چند رسانه ای "گزارش تهران"
دومین شماره ماهنامه چند رسانه ای "گزارش تهران" که به انعکاس رویدادهای مدیریت شهری تهران می پردازد در 38 صفحه منتشر شد.

این ماهنامه دارای قسمت های مختلفی از جمله گزارش های شهردار تهران، شورای شهر، معاونت ها، مناطق و اخبار مرتبط با مدیریت شهری است.
برای خواندن دومین شماره ماهنامه 1398 گزارش تهران اینجا کلیک کنید.