انتشار پانزدهمین شماره هفته نامه چند رسانه ای "گزارش تهران"
 انتشار پانزدهمین شماره هفته نامه چند رسانه ای گزارش تهران
تعداد مشاهده: 179
1398/22/02
print
انتشار پانزدهمین شماره هفته نامه چند رسانه ای "گزارش تهران"
پانزدهمین  شماره هفته نامه چند رسانه ای آنلاین " گزارش تهران" که به انعکاس رویدادهای مدیریت شهری تهران می پردازد در 38صفحه منتشر شد.

این هفته نامه دارای قسمت های مختلفی از جمله گزارش های شهردار تهران، شورای شهر، معاونت ها، مناطق و اخبار مرتبط با مدیریت شهری است.
برای خواندن گزارش تهران هفته چهارم آبانماه 1398 اینجا کلیک کنید.