امسال بودجه سرمایه‌گذاری به طور جداگانه دیده می‌شود
امسال بودجه سرمایه‌گذاری به طور جداگانه دیده می‌شود
آروین در توضیح طرح «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه ۹۹» مطرح کرد
تعداد مشاهده: 103
1398/55/03
print
امسال بودجه سرمایه‌گذاری به طور جداگانه دیده می‌شود
شهرنوشت: سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه امسال در سیاست‌ها و الزامات اجرایی بودجه تغییراتی دیده شده است، گفت: مقرر شد امسال بودجه سرمایه‌گذاری برای تامین مالی پروژه‌ها به طور جداگانه همراه با لایحه بودجه ۹۹ به شورا بیاید.

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، بهاره آروین در صد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران در توضیح طرح «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران» اظهار داشت: یک فوریت این طرح حدود دو هفته پیش به تصویب رسید و در کمیسیون های تخصصی شورا از جمله کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بخشی از پیشنهادات ارسال‌شده به کمیسیون در متن طرح اعمال شد، گفت: بخش عمده این الزامات و سیاست‌ها با توجه به رویکردهای شورای پنجم مشابه سال‌های گذشته است و به همین دلیل من در توضیحات خود فقط تفاوت‌ها را نسبت به سال گذشته برجسته می‌کنم. چون بقیه موارد از جمله تاکید بر کسب درآمدهای پایدار، کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی و موارد دیگری که جزو اولویت‌های کلیدی شهرداری در سال‌های گذشته بوده است، امسال هم تکرار شده است.
وی با بیان اینکه امسال به چند مورد به طور ویژه پرداخته شده است، اظهار داشت: تحقق انضباط مالی، استفاده از سرمایه‌گذاری در تامین منابع پروژه‌ها، تحقق محله‌محوری و برش سال اول و دوم برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری تهران چهار اولویتی هستند که در ابتدای ماده واحده طرح ذکر شده‌اند.
آروین افزود: سال ۹۸ بودجه پیشنهادی برای سال ۹۹ در منابع برنامه دیده شده بود. در طرح «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران» ذکر شده است که بودجه امسال مطابق منابع پیش‌بینی‌شده در برنامه سوم توسعه شهری باشد.
وی با اشاره به اولویت دوم که اولویت سرمایه‌گذاری در تامین منابع مالی پروژه‌هاست، گفت: به طور مشخص بخش سوم رویکردها و جهت‌گیری‌های کلی، با عنوان سرمایه‌گذاری اضافه شده و به طور خاص‌تر در ساختار لایحه بودجه، بودجه سرمایه‌گذاری به طور جداگانه دیده شده که همراه با لایحه بودجه ۹۹ به شورا بیاید و این یکی از تغییرات اصلی سیاست‌ها و الزامات اجرایی بودجه در سال جاری است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به بحث تحقق محله‌محوری به عنوان اولویت سوم طرح گفت: با توجه به برنامه‌های اولویت‌محور و تحقق‌پذیر که از برش سال‌های اول و دوم برنامه سوم توسعه استخراج شده، تلاش شده افزایش منابع درآمدی، کدهای درآمدی جدید و اقداماتی برای افزایش کیفیت زیست روزمره شهروندان در سطح محله را در لایحه ببینیم. 
آروین اضافه کرد: در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با توجه به رویکرد شورای پنجم در فعال کردن ظرفیت شورایاران، بندی دیده شده که شهرداری تهران در تدوین لایحه بودجه، بین ۱ تا ۵ درصد دارایی تملک سرمایه‌ای هر منطقه را به دریافت نظر شورایان تخصیص دهد. این بحث متفاوت از سال‌های گذشته است و درجهت تحقق محله‌محوری و فعال کردن شورایاران به متن طرح افزوده شده است.
وی یادآور شد: در دیگر بخش‌های این طرح شفافیت‌بخشی به وضعیت دیون و بدهی‌ها و فرایندها و همچنین انضباط مالی درجهت کاهش هزینه‌ها نیز دیده شده است. همچنین بخش اصلاح ساختار که در سال‌های گذشته هم مدنظر قرار می‌گرفت، در طرح «سیاست های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران» مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار شهرنوشت، بررسی اصلاح آیین‌نامه نامگذاری معابر دستور جلسه دیگری بود که در صد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت.
احمد مسجد جامعی در مورد این طرح توضیح داد: نامگذاری معابر یکی از اتفاقات خوبی است که در شورای شهر تهران در حال انجام است.
وی تاکید کرد: در کمیته نامگذاری از افراد مختلف با سمت‌های گوناگون دعوت می‌شود تا پس از کسب نظرات همه اقشار جامعه، تصمیم جمعی گرفته شود؛در این میان جای شورایاران خالی است.
مسجدجامعی بر ضرورت اضافه شدن شورایاران به کمیته نامگذاری تاکید کرد و گفت: شورایاران هر محل اطلاع دقیقی از کوچه، معابر و حتی بن‌بست‌ها دارند و می‌توانند به کمیته مشورت‌های خوبی بدهند.
در پایان اعضای شورای شهر تهران با کلیات این طرح موافقت کردند.
همچنین، کلیات طرح سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال 99 به شهرداری تهران با ارائه چند پیشنهاد به تصویب رسید.