انتشار سومین شماره ماهنامه چند رسانه ای "گزارش تهران"
انتشار سومین شماره ماهنامه چند رسانه ای گزارش تهران
تعداد مشاهده: 104
1398/30/05
print
انتشار سومین شماره ماهنامه چند رسانه ای "گزارش تهران"
سومین شماره ماهنامه چند رسانه ای "گزارش تهران" که به انعکاس رویدادهای مدیریت شهری تهران می پردازد در 34 صفحه منتشر شد.

این ماهنامه دارای قسمت های مختلفی از جمله گزارش های شهردار تهران، شورای شهر، معاونت ها، مناطق و اخبار مرتبط با مدیریت شهری است.
برای خواندن سومین شماره ماهنامه 1398 گزارش تهران اینجا کلیک کنید.