جایزه تهران، پل ارتباطی بین پژوهشگران با مدیران اجرایی است
جایزه تهران، پل ارتباطی بین پژوهشگران با مدیران اجرایی است
تعداد مشاهده: 118
1398/51/06
print
جایزه تهران، پل ارتباطی بین پژوهشگران با مدیران اجرایی است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران پژوهش را کلید اجرای پروژه های شهری ماندگار در پایتخت می داند.

به گزارش ستاد خبری یازدهمین جشنواره جایزه تهران، محسن هاشمی با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه زیر بنای توسعه در دنیای کنونی، علم و پژوهش و فناری است، افزود: پژوهش در جوامع توسعه یافته، نقش بنیادین و تصمیم ساز در مدیریت دارد و یکی از تفاوت های بارز دنیای جدید با دوران قبل، میزان پایبندی به طرح های پژوهشی است.
وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل وضعیت نابه سامان ملی و محلی در کشور، ناشی از بی توجهی به مقوله پژوهش و کم توجهی به تجربیات جهانی بوده است، ادامه داد: بنیان های تحقق اصول قانون اساسی، توسعه سرمایه اجتماعی با رویکرد علمی خواهد بود و مدیران شایسته و متعهد به چارچوب های علمی، با در نظر گرفتن شاخص های علمی و پژوهشی، نیل به اهداف عالیه نظام را امکان پذیر می سازند.
به گفته رئیس شورای اسلامی شهر تهران؛ برای ایجاد تمدن ایرانی-اسلامی پایدار و پیشرفته باید مراکز قوی و پژوهشی و دانشگاهی مرتبط با بخش اجرایی وجود داشته باشد تا بتوان به تحلیل درست معضلات و مشکلات و پدیده های پیچیه جامعه امروز پرداخته شده  تا مدل و راهکار متناسب، برای برون رفت از آنها ارائه کنند.
وی با اشاره به تاثیر مستقیم پژوهش در کاهش معضلات و مشکلات شهری بیان کرد: به عنوان مثال معضلات مدیریت شهری از آلودگی هوا و ترافیک که نیازمند کاهش آلاینده ها و توسعه مستمر نظام حمل و نقل عمومی شهری است تا آسیب های اجتماعی ارتقای تاب آوری شهری بافت های فرسوده، لزوم تجدید ساختار و چابک سازی بدنه اداری و ستادی، شیوه های نوین تامین مالی و استفاده از سرمایه های خرد و کلان بخش خصوصی برای توسعه شهر، طراحی ساختاری برای استفاده بهینه از زیر ساخت های فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی بازمهندسی فرآیندهای مدیریت شهری و بهینه سازی آن و....، بخشی از موضوعات نیازمند و بهینه سازی آنها و نظایر آن بخشی از موضوعات نیازمند نوآوری و پژوهش های کاربردی است که یک نظام پژوهشی مساله خور می تواند برای هر کدام راه حل درست و قابل اجرا ارائه کند.
به اعتقاد محسن هاشمی، به هر اندازه بتوانیم در پژوهش از مرتبه پسا تصمیم حرکت کنیم، بهره وری از اثر بخشی بالاتری را در مدیریت شاهد خواهیم بود.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه ضرورت دارد پژوهش ها مساله محور باشند و نظام فراخوان پژوهشی مبتنی بر شایسته سالاری و استفاده از استعدادهای خلاق و جوان دانشگاهی باشد، یادآور شد: لازم است در حوزه اجرای طرح های پژوهشی مدیریت شهری وحدت رویه و مکانیزم شفاف وجود داشته باشد و پراکندگی موازی کاری و ناکارامدی تبدیل به هم افزایی و تمرکز مراکز تحقیقاتی و ایجاد ساختار پژوهشی کارآمد منصفانه رقابتی و مساله محور در تحقیق پذیر و سنجش پذیر در مدیریت شهری با استفاده بهینه از ظرفیت ها و سیستم موجود شود.
وی در بخش دیگری از صحت های خود با اشاره به برگزاری یازدهمین جشنواره جایزه تهران تاکید کرد:امیدواریم مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با راهبری شایسته پژوهشگران و ارائه معضلات و مسایل مدیریت شهری بتواند در انجام پژوهش ها با حفظ عدالت پژوهشی و توزیع مناسب استفاده از زیر ساخت های تخصصی و نیز مدیریت بهره گیری از یافته ها و نوآوری های حاصل از پژوهش گام موثری در بهبود عملکرد مدیریت شهری برداشته و خروجی فعالیت های پژوهشی آن بتواند در علمی شدن هر چه بیشتر مدیریت شهری نقش آفرین باشد.
به اعتقاد هاشمی رفسنجانی؛ برپایی جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و تکریم و تشویق پژوهشگران این حوزه با انتخاب آثار پژوهشی برتر اثر ماندگاری در نیل به اهداف عالیه مدیریت شهری و جلب رضایت شهروندان تهرانی ایفا خواهد کرد.


شکل گیری نظام ملی نوآوری در حوزه شهری ضروری است
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اعتقاد دارد شکل گیری نظام ملی نوآوری در حوزه شهری ضرورت دارد چرا که این رویکرد می تواند سرعت اشاعه نوآوری را افزایش داده و ساز و کار کاربردی آن را ساختار مند کند.
به گزارش ستاد خبری یازدهمین جشنواره جایزه تهران، محمد سالاری با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه در شرایط کنونی  رشد سریع شهرنشینی باعث شده تا روند توسعه از برنامه ریزی شهری پیشی بگیرد، افزود: بر همین اساس مدیریت شهری در مسیر تحولات سریع جهانی و پیچیدگی های مسائل شهری، ناگذیر به اتخاذ رویکردهای نوین و بهره گیری از دانش نخبگان و مشارکت گسترده شهروندان جهت دستیابی به شهرهای زیست پذیر و ارتقای کیفی زندگی است.
 وی با تاکید بر اینکه یکی از شاخص های پیشرفت جوامع شهری یزان رشد و اشاعه نوآوری هاست، ادامه داد: نوآوری  به مثابه منبعی برای رشد پایدار است. به اعتقاد رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، نوآوری به طور کلی به فرآیندی اشاره دارد که طی آن افکار و روش های نوین خلق شده و یا توسعه می یابند که از دو دیدگاه اصلی ارتباط نزدیک با تغییر تکنولوژی و فعالیت های پژوهش و توسعه و همچنین مباحث ارزیابی سرچشمه می گیرد.
 وی با بیان اینکه پژوهش می تواند بینش پذیرندگان نوآوری را مثبت کرده تا نوآوری با سرعت بیشتری به جامعه حرفه ای منتقل شود، یادآور شد: از جمله دستاوردهای دیگر پژوهش کاهش فاصله زمانی اشاعه نوآوری است که منجر به حرکت جامعه شهری به سمت توسعه پایدار خواهد شد. سالاری با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با توجه به تبیین جایگاه پژوهش در حوزه نوآوری مدیریت شهری، چالش ها و مشکلات خرد و کلان در پایتخت کشور را بتوان طی سال های آینده با تکیه بر جدیت های لحاظ شده در این گونه پژوهش ها برطرف کرد، گفت: خلاقیت و نوآوری برای رقابت پذیری ضروری خواهد بود. وی یادآور شد: شکل گیری نظام ملی نوآوری در حوزه شهری می تواند سرعت اشاعه نوآوری را افزایش داده و سازو کار کاربردی آن را ساختارمند کند.
 این عضو شورای شهر تهران مولفه های مرتبط با نظام ملی نوآوری در حوزه مدیریت شهری را شامل شرایط بازار، زیر ساخت های ICT، قوانین و مقررات، سرمایه گذاری دولتی، منابع انسانی، نظام آموزش و پرورش و نظام علمی و پژوهشی دانست و تاکید کرد: از آنجایی که نوآوری در هر سطحی می تواند محقق شود اما بومی سازی آن در سطوح مختلف همواره نیازمند پژوهش های علمی و کاربردی است