تعیین بهای خدمات و نرخ عوارض مربوط به استفاده از معابر و فضاهای عمومی به صو...
تعیین بهای خدمات و نرخ عوارض مربوط به استفاده از معابر و فضاهای عمومی به صورت محله ای
نظری خبر داد
تعداد مشاهده: 112

print
تعیین بهای خدمات و نرخ عوارض مربوط به استفاده از معابر و فضاهای عمومی به صورت محله ای
سخنگوی کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه لایحه شهرداری تحت عنوان بهای خدمات و نرخ عوارض مربوط به استفاده از معابر و فضاهای عمومی به شورا ارسال شده است، گفت:نرخ ها طبق پیشنهاد اولیه به صورت محله ای تعیین و الزامات محله ای در مورد آن ها رعایت شده است. در این طرح به یک منطقه به صورت یکپارچه نگاه نمی شود و براساس تفاوت محلات نرخ گذاری صورت خواهد گرفت.

حجت نظری در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت، با اشاره به آخرین وضعیت ساماندهی ون کافه ها در شهر تهران اظهار کرد: کمیته برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت در خصوص مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون حدود یک ماه قبل تشکیل جلسه داد و نکات مختلفی در مورد سه حوزه ای که این مصوبه قصد رسیدگی به آن ها را دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این جلسه پیرامون ساماندهی دست فروشان، ون ها و وانت ها صحبت شد و مجموعه اظهارنظرهای اعضای جلسه بر این محور استوار بود که با توجه به این که دستفروشی ابعاد گستره و پیچیدگی زیادی دارد در ابتدا به موضوع ساماندهی ون ها و وانت ها وارد شویم و در مرحله بعد در کنار اجرای این موضوع بتوانیم در مورد دستفروشی هم سیاست گذاری کنیم.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: من شخصا معتقد بودم که هر سه موضوع را می توان با هم پیش برد، اما به هر حال اکثریت جلسه شامل (نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، نماینده اتاق اصناف تهران، نماینده نیروی انتظامی تهران بزرگ، نمایندگان دو حوزه اجرایی سیاست گذاری و اجرایی شهرداری تهران) به این شیوه رای دادند.
وی تصریح کرد: بنابراین شد تا در مرحله اول در مورد لایحه ای که شهرداری تحت عنوان بهای خدمات و نرخ عوارض مربوط به استفاده از معابر و فضاهای عمومی به شورا ارسال کرده است، تصمیم گیری کنیم. نرخ ها طبق پیشنهاد اولیه به صورت محله ای تعیین و الزامات محله ای در مورد آن ها رعایت شده است. در این طرح به مناطق به صورت یکپارچه نگاه نمی شود و براساس تفاوت محلات نرخ گذاری صورت خواهد گرفت.
نظری با بیان اینکه در تلاش هستیم تا این لایحه را به صحن شورای شهر تهران برسانیم، گفت: در ادامه در خصوص چگونگی قرارگیری این فضاها در اختیار مردم تصمیم گیری خواهد شد؛ از شرکت ساماندهی مشاغل خواسته شد تا دستورالعمل پیشنهادی خود را ارائه کند و در حال حاضر در حال مطالعه این دستورالعمل هستیم. امیدواریم که همزمان با تصویب نرخ عوارض در صحن بتوانیم این دستورالعمل را هم در کمیته برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت نهایی کرده و به تصویب برسانیم.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران افزود: پیش بینی می کنیم از اوایل سال آینده بتوانیم مصوبات را به طور کامل اجرایی کنیم؛ همچنین نحوه اجرا و دستورالعمل هم در کمیته مذکور در حال بررسی است.