انتشار بیستمین شماره هفته نامه چند رسانه ای "گزارش تهران"
انتشار بیستمین شماره هفته نامه چند رسانه ای گزارش تهران
تعداد مشاهده: 137

print
انتشار بیستمین شماره هفته نامه چند رسانه ای "گزارش تهران"
بیستمین شماره هفته نامه چند رسانه ای آنلاین " گزارش تهران" که به انعکاس رویدادهای مدیریت شهری تهران می پردازد در 38 صفحه منتشر شد.

این هفته نامه دارای قسمت های مختلفی از جمله گزارش های شهردار تهران، شورای شهر، معاونت ها، مناطق و اخبار مرتبط با مدیریت شهری است.
برای خواندن گزارش تهران اینجا کلیک کنید.