اختلال در خطوط تلفن سامانه 137
اختلال در خطوط تلفن سامانه 137
تعداد مشاهده: 764
1399/04/11
print
اختلال در خطوط تلفن سامانه 137
با توجه به ضرورت انجام تغییرات و بروز رسانی خطوط تلفن سامانه 137 ، احتمال بروز اختلال در پاسخگویی به تماس های شهروندان به مدت سه روز وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی ؛ در راستای انجام تغییرات و بروز رسانی خطوط تلفن 137 و افزایش ظرفیت پاسخگویی به شهروندان ، برقراری تماس با مرکز تلفن این سامانه از ساعت 14 روز چهارشنبه یازدهم تیرماه تا ساعت 24 روز جمعه سیزدهم تیرماه با اختلال همراه خواهد بود.
بنابراین گزارش ، به منظور تکریم حقوق شهروندی و ثبت پیام های مردمی ، درگاه اینترنتی این سامانه به نشانی http://137.tehran.irو اپلیکیشن "تهران من" طبق روال سابق در دسترس بوده و شهروندان می توانند در صورت نیاز و ترجیحا در خصوص موضوعات و مشکلات خطرساز و فوریتی از این طریق با سامانه 137 در ارتباط باشند.