اعضای ستادهماهنگی شورایاری ها،عضو ناظر در سازمان های تاکسیرانی و پارک سواره...
اعضای ستادهماهنگی شورایاری ها،عضو ناظر در سازمان های تاکسیرانی و پارک سوارهای تهران مشخص شد
با رای اعضای شورای شهر؛
تعداد مشاهده: 594
1396/36/14
print
اعضای ستادهماهنگی شورایاری ها،عضو ناظر در سازمان های تاکسیرانی و پارک سوارهای تهران مشخص شد
همزمان با برگزاری پنجمین جلسه شورای شهر سه انتخابات در دستور کار اعضای شورا قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، در ابتدا انتخاب ۷ نفر از اعضای شورای شهر در ستاد هماهنگی های شورایاری های شهر تهران در دستور کار پنجمین جلسه شورا با ۲۰ عضو حاضر در جلسه قرار گرفت که احمدمسجدجامعى و الهام فخاری با ٢٠ رای، حبیب زاده و آرش میلانی با ١٨، على اعطا و بهاره آروین و میرلوحى با ١٦ رای به عضویت ستاد هماهنگی شورایاری های تهران انتخاب شدند.
همچنین علیخانی با ۲۰ رای به عنوان عضو ناظر شورا در سازمان پارک سوارها و پایانه های مسافربری و با ۱۹ رای از ۲۰ رای اعضای حاضر به عنوان عضو ناظر در سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران انتخاب شد.