شهرداران 6منطقه پایتخت منصوب شدند
شهرداران 6منطقه پایتخت منصوب شدند
با حکم شهردار تهران؛
تعداد مشاهده: 1611
1396/50/20
print
شهرداران 6منطقه پایتخت منصوب شدند
شهردار تهران طی احکام جداگانه ای شهرداران 6منطقه تهران را منصوب کرد.

به گزارش شهرنوشت بر اساس احکام صادره از سوی محمدعلی نجفی، حسینی نوکنده به عنوان شهردار منطقه 4، سیدعلی مفاخریان به عنوان شهردار منطقه 9، پیمان حسین محسنی به عنوان شهردار منطقه 12، مرتضی رحمان‌زاده به عنوان شهردار منطقه 13، وحیدرضا انارکی محمدی به عنوان شهردار منطقه 15 و حسن رحمانی به عنوان شهردار منطقه 21  تهران منصوب شدند.