صدور هرگونه هولوگرام جدید تا اطلاع ثانوی ممنوع شد
صدور هرگونه هولوگرام جدید تا اطلاع ثانوی ممنوع شد
با صدور بخشنامه ضد فساد شهردار تهران:
تعداد مشاهده: 631
1396/41/28
print
صدور هرگونه هولوگرام جدید تا اطلاع ثانوی ممنوع شد
شهردار پایتخت به منظور رفع ابهامات و اشکالاتی که در ارتباط با صدور و کارسازی هولوگرام های مربوط به عوارض ساختمانی در مناطق مختلف ایجاد شده

 و در جهت مدیریت بهینه درآمدها و منابع نقدی صدور هرگونه هولوگرام جدید را تا اطلاع ثانوی در شهرداری ممنوع کرد.
به گزارش شهرنوشت در بخشنامه ابلاغی محمدعلی نجفی خطاب به شهرداران مناطق 22گانه، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات و مدیران کل حسابرسی، تشخیص و وصول درآمد و مالی و اموال آمده است:
1- صدور هر گونه هولوگرام جدید  تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
2-  هولوگرام های صادر شده قبل از تاریخ این بخشنامه در کمیته ای که در سازمان املاک و مستغلات تشکیل می شود بررسی و پس از از راستی آزمایی و تایید قابل اقدام خواهد بود و مناطق شهرداری حق قبول هولوگرام های تایید نشده را ندارند.
3-  مناطق 22 گانه شهرداری مکلفند پرداخت نقدی مودیان را به حساب خزانه شهرداری واریز و از هر گوهه پرداخت پشت باجه خودداری کنند.
4-  انجام هر گونه تهاتر در ازای مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از شهرداری تهران تنها با واگذاری املاک و صرفا پس از تایید کمیته ای که در سازمان  املاک و مستغلات تشکیل شده است، میسر خواهد بود.