از انتصاب دو شهردار زن تا رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران
از انتصاب دو شهردار زن تا رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران
با حکم محمدعلی نجفی صورت گرفت؛
تعداد مشاهده: 1366
1396/34/29
print
از انتصاب دو شهردار زن تا رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران
شهردار پایتخت طی احکام جداگانه ای شهرداران 3منطقه، رییس سازمان بازرسی و مشاور شهردار در امور برنامه ریزی راهبردی و نوسازی نظام مدیریتی شهری را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، امروز-28/6/96- محمدعلی نجفی طی حکمی دکتر سمیه حاجوی را که پیش از این شهردار ناحیه یک منطقه 4بود، به عنوان شهردار منطقه 7منصوب کرد.
شهردار پایتخت همچنین مهندس سهیلا صادق زاده را به عنوان شهردار منطقه10 منصوب کرد.
وی پیش از این مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران بود.
این گزارش حاکی است دکتر مصطفی سلیمی با حکم نجفی به عنوان شهردار منطقه3منصوب شد. وی پیش از این شهردار مناطق 6، 21 و 18 بود.
براساس حکم شهردار پایتخت محمدجواد شیرازی، رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران و دکتر حسین غریبی مشاور شهردار در امور برنامه ریزی راهبردی و نوسازی نظام مدیریتی شهری شد.