رستمی معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران شد
رستمی معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران شد
با حکم سیدمحمدعلی افشانی
تعداد مشاهده: 1528
1397/05/14
print
رستمی معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران شد
شهردار تهران طی حکمی رستمی را به عنوان معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار شهرنوشت شهردار تهران طی حکمی شاپور رستمی را به عنوان معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران منصوب کرد.
پیش از این حسن رباطی معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران بود.

06520460-scan1