.

ا طلاعات پایه مساحت زمين: مساحت يك قطعه زمين را مي گويند (عمدتاً در سند يا صورتمجلس تفكيك قي... ادامه مطلب ...


مدارک مورد نیاز

ادامه مطلب ...


انواع مجوزها و گواهی ها

متقاضیان محترم می توانند گواهی های زیر را از مناطق شهرداری درخواست نمایند. ادامه مطلب ...


گردش كار

ادامه مطلب ...