مناقصه 99/113 نسبت به تعمییر و نگهداشت
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 99/113 اقدام نماید. (1399/07/08 03:38:00 ب.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  تعمیر  و  نگهداشت  مانیتورهای شهرداری تهران  به تعداد 36000 دستگاه و بصورت موردی ( شامل کلیه برندها و مدل ها ) از طریق  مناقصه عمومی اقدام کند.  (تاريخ تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز  99/07/28)


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

مناقصه 99/119 نسبت به تعمیر و نگهداشت
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 99/119 اقدام نماید. (1399/07/02 10:43:00 ق.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  تعمیر و نگهداشت  اسکنرهای شهرداری تهران  به تعداد 5،000  دستگاه  و  بصورت  موردی  ( شامل کلیه برندها و مدل ها ) از طریق  مناقصه عمومی اقدام کند.  (تاريخ تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز  99/07/21)


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

مناقصه 99/118 نسبت به تعمیر و نگهداشت
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 99/118 اقدام نماید. (1399/07/02 10:40:00 ق.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  تعمیر  و  نگهداشت چاپگرهای رومیزی شهرداری تهران  به تعداد 10،000 دستگاه و بصورت موردی  ( شامل کلیه برندها و مدل ها )  از طریق  مناقصه عمومی اقدام کند.  (تاريخ تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز  99/07/21)


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

مناقصه 99/114 نسبت به تعمیر و نگهداشت
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 99/114 اقدام نماید. (1399/07/02 10:35:00 ق.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  تعمیر  و  نگهداشت چاپگرهای چندکاره مرکزی شهرداری تهران  به تعداد 100 دستگاه و بصورت موردی ( شامل کلیه برندها و مدل ها )  از طریق  مناقصه عمومی اقدام کند. (تاريخ تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز  99/07/21)


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

مناقصه 99/127 نسبت به خرید
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 99/127 اقدام نماید. (1399/06/30 03:11:00 ب.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به خرید دستگاه پشتیبان گیری اطلاعات Data Domain از طریق مناقصه عمومی اقدام کند. (تاريخ تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز  99/07/13)


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

مناقصه 99/126 نسبت به خريد ، نصب، راه اندازي و پشتيباني
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 99/126 اقدام نماید. (1399/06/30 02:48:00 ب.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  مناقصه خرید ،نصب،راه اندازی و پشتیبانی  دو دستگاه unity xt 880  از طریق مناقصه عمومی اقدام کند. (تاريخ تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز  99/07/13)


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 99/19 نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکار
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 99/19 اقدام نماید. (1399/06/24 10:06:00 ق.ظ)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكار براي پروژه " ايجاد مراكز نوآوري و فناوري شهر هوشمند " از طريق فراخوان اقدام نمايد.  (تاريخ تحويل اسناد 99/07/07)


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

تجدید مناقصه عمومی 99/103 نسبت به خرید
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق تجدید مناقصه عمومی 99/103 اقدام نماید. (1399/06/16 03:10:00 ب.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  خرید تجهیزات سیسکو از طریق تجدید مناقصه عمومی اقدام کند.  (تاريخ تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز  99/07/21)


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

مناقصه 99/122 نسبت به طراحی، تولید و راه اندازی
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 99/122 اقدام نماید. (1399/06/16 02:46:00 ب.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  طراحي، توليد و راه اندازي سامانه اطلاعات مکاني مترو  تهران از طریق  مناقصه عمومی اقدام کند.  (تاريخ تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز  99/06/31)


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

تجدید مناقصه عمومی 99/105 نسبت به خرید
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق تجدید مناقصه عمومی 99/105 اقدام نماید. (1399/06/16 02:18:00 ب.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  خريد اسکنر کداک 2620 از طریق تجدید مناقصه عمومی اقدام کند.(تاريخ تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز  99/07/21)


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید