فراخوان 99/15 نسبت به شناسایی و ارزیابی شرکت ها
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 99/15 اقدام نماید. (1399/05/19 01:52:00 ب.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در حوزه اجرا و پشتیبانی سیستمهای اطلاع رسانی دیجیتال ساینیج  از طریق فراخوان اقدام کند.  (تاريخ تحويل اسناد 99/06/03)


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

آگهی مناقصه عمومي شماره 08-99
شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومي شماره 08-99 اقدام نماید. (1399/05/14 01:46:00 ب.ظ)

شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد نسبت به نگهداری و تعمیر سیستم‌های هوشمند، توزیع برق، روشنایی، تهویه، اعلام و اطفاء حریق و مراکز کنترل تونل شهدای غزه از طريق مناقصه اقدام نمايد.

جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

حراج عمومی 99/02
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق حراج عمومی 99/02 اقدام نماید. (1399/05/04 03:54:00 ب.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  فروش سه دستگاه آسانسور فرسوده منصوبه در سازمان  از طریق  حراج عمومی اقدام کند. (تاريخ برگزاري حراج عمومي  ساعت 10  روز  99/05/27)


جهت مشاهده حراج عمومی لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 99/13 نسبت به شناسایی و ارزیابی شرکت ها
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 99/13 اقدام نماید. (1399/05/01 11:22:00 ق.ظ)

       سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در حوزه نصب ، راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات صوتی و تصویری سالن های کنفرانس  از طریق فراخوان اقدام کند. (تاريخ تحويل اسناد 99/05/13)


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

آگهی تمدید مزایده عمومي شماره 01-99 (نوبت اول)
شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد از طریق تمدید مزایده عمومي شماره 01-99(نوبت اول) اقدام نماید. (1399/04/14 08:46:00 ق.ظ)

شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد نسبت به فروش اقلام مازاد، مستعمل و ضایعاتی از طريق مزایده اقدام نمايد.

جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 99/10 نسبت به شناسایی و ارزیابی
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 99/10 اقدام نماید. (1399/04/10 10:27:00 ق.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکار پروژه " آبیاری هوشمند " از طریق فراخوان اقدام کند.   (تاريخ تحويل اسناد 99/04/23)


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 99/11 نسبت به شناسایی و ارزیابی
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 99/11 اقدام نماید. (1399/04/08 12:33:00 ب.ظ)

           سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در حوزه تجربه کاربری (UX) ، رابط کاربری (UI) و تولید محتوا  از طریق فراخوان اقدام کند.  (تاريخ تحويل اسناد 99/04/16)

جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 99/9 نسبت به شناسایی و ارزیابی
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 99/9 اقدام نماید. (1399/04/01 10:58:00 ق.ظ)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي شركت هاي فعال در زمينه سامانه جامع اولويت محلات از طريق فراخوان اقدام نمايد. (تاريخ تحويل اسناد 99/04/09)


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

جهت مشاهده پیوست فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

آگهی مزایده عمومي شماره 01-99
شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد از طریق مزایده عمومي شماره 01-99 اقدام نماید. (1399/03/31 10:38:00 ق.ظ)

شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد نسبت به فروش اقلام مازاد، مستعمل و ضایعاتی از طريق مزایده اقدام نمايد.

جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

حراج عمومی 99/01
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق حراج عمومی 99/01 اقدام نماید. (1399/03/25 08:43:00 ق.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  فروش سه دستگاه آسانسور فرسوده  از طریق  حراج عمومی اقدام کند.  (تاريخ تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز  99/04/07)

 


جهت مشاهده حراج عمومی لطفا   اینجا   را کلیک کنید