فراخوان 99/10 نسبت به شناسایی و ارزیابی
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 99/10 اقدام نماید. (1399/04/10 10:27:00 ق.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکار پروژه " آبیاری هوشمند " از طریق فراخوان اقدام کند.   (تاريخ تحويل اسناد 99/04/23)


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

مناقصه 99/88 نسبت به خرید
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 99/88 اقدام نماید. (1399/04/10 10:16:00 ق.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  خرید کامپیوتر DEVELOPER از طریق  مناقصه عمومی( با تامین اعتبار ازمحل بودجه غیرنقد سازمان) اقدام کند. (تاريخ تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز  99/04/23)


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

مناقصه 99/85 نسبت به خرید
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 99/85 اقدام نماید. (1399/04/10 10:11:00 ق.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  خرید تجهیزات سالن کنفرانس شورای عالی استان‌ها از طریق  مناقصه عمومی اقدام کند.  (تاريخ تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز  99/04/23)


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

مناقصه 99/93 نسبت به حفر-تجهيز- تست و تحويل
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 99/93 اقدام نماید. (1399/04/10 09:35:00 ق.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  حفر-تجهيز- تست و تحويل 50 حلقه چاه ارت از طریق  مناقصه اقدام کند.  (تاريخ تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز  99/04/23)


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

مناقصه 99/87 نسبت به خرید
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 99/87 اقدام نماید. (1399/04/10 09:24:00 ق.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  خرید اسکنر کداک i2620 از طریق مناقصه عمومی (با تامین اعتبار ازمحل بودجه غیرنقد سازمان) اقدام کند. (تاريخ تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز  99/04/23)


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

مناقصه 99/90نسبت به خرید
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 99/90 اقدام نماید. (1399/04/10 09:09:00 ق.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  خرید کامپیوتر Manager  از طریق  مناقصه عمومی (با تامین اعتبار ازمحل بودجه غیرنقد سازمان) اقدام کند. (تاريخ تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز  99/04/23)


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

مناقصه 99/92 نسبت به خرید

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 99/92 اقدام نماید.

(1399/04/09 11:24:00 ق.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  خرید کامپیوتر استاندارد (General) از طریق  مناقصه عمومی( با تامین اعتبار ازمحل بودجه غیرنقد سازمان) اقدام کند. (تاريخ تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز  99/04/23)


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 99/11 نسبت به شناسایی و ارزیابی
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 99/11 اقدام نماید. (1399/04/08 12:33:00 ب.ظ)

           سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در حوزه تجربه کاربری (UX) ، رابط کاربری (UI) و تولید محتوا  از طریق فراخوان اقدام کند.  (تاريخ تحويل اسناد 99/04/16)

جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

مناقصه 99/91 نسبت به کابل کشی
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 99/91 اقدام نماید. (1399/04/08 09:36:00 ق.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  کابل‌کشی برق اضطراری در کلیه ساختمان‌های شهرداری تهران از طریق  مناقصه عمومی اقدام کند. (تاريخ تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز  99/04/23)


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 99/9 نسبت به شناسایی و ارزیابی
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 99/9 اقدام نماید. (1399/04/01 10:58:00 ق.ظ)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي شركت هاي فعال در زمينه سامانه جامع اولويت محلات از طريق فراخوان اقدام نمايد. (تاريخ تحويل اسناد 99/04/09)


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

جهت مشاهده پیوست فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید