صبر کنید..
اوقات شرعی
امروز : 1395/7/4 (هـ.ش)
برابر با 23 ذى الحجه 1437 (هـ.ق)
05:55:02
04:29:52
18:13:00
11:55:46
طول = 51/41
و عرض = 35/7