صبر کنید..
اوقات شرعی
امروز : 1395/7/7 (هـ.ش)
برابر با 26 ذى الحجه 1437 (هـ.ق)
05:57:23
04:32:23
18:08:39
11:54:45
طول = 51/41
و عرض = 35/7