صبر کنید..
اوقات شرعی
امروز : 1395/7/10 (هـ.ش)
برابر با 29 ذى الحجه 1437 (هـ.ق)
05:59:45
04:34:54
18:04:20
11:53:47
طول = 51/41
و عرض = 35/7