ورود به سایت |  04/24/2014 - پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393
شهردارى تهران
..:: طرح جامع شهر تهران ::..
جستجو
Skip Navigation Links.
Expand طرح راهبردی-ساختاری توسعه و عمران(طرح جامع تهران)طرح راهبردی-ساختاری توسعه و عمران(طرح جامع تهران)
Expand مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايرانمصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران
Expand آلبوم نقشه هاآلبوم نقشه ها
پيوست ها
مستندات مکتوب
طرح جامع شهر تهران
با عنايت به اينكه يكي از اولويت هاي مهم شهرداري تهران تاكيد بر تحقق طرح جامع مي باشد،‌ لذا تدقيق و تطبيق طرح هاي تفصيلي با طرح جامع و استقرار طرح هاي تفصيلي در سيستم يكپارچه شهرسازي و نيز اجراي ضوابط شهرسازي مبتني بر طرح جامع از اهميت خاصي برخوردار است.
تحقق چشم انداز توسعه شهر تهران در طرح جامع كه شهري با اصالت و هويت ايراني اسلامي ،‌دانش پايه و هوشمند،‌سرسبز و زيبا و شاداب با فضاهاي عمومي گسترده و متنوع ،‌امن و مقاوم ،‌پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سكونت ،‌فعاليت و فراغت را نويد مي دهد مي بايست محور همه برنامه ها و اقدامات شهرداري تهران قرار گيرد.
شهرداری تهران حريم شخصي كاربران
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1393 - 1385