ورود به سایت |  10/25/2014 - شنبه 3 آبان 1393
..:: مناقصات شهرداری تهران ::..
Skip Navigation Links.
مناقصات
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 93/15 تجهیزات خریداری نماید. - (1393/7/26)

جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق تمدید مناقصه عمومی 93/12 تجهیزات خریداری نماید. - (1393/7/22)

جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 93/6 تجهیزات خریداری نماید. - (1393/7/20)

جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق تمدید مناقصه عمومی 93/11 تجهیزات خریداری نماید. - (1393/7/19)

جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

شهرداری تهران   درباره ما  حريم شخصي كاربران
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1393 - 1385