مناقصه 97/10 نسبت به واگذاري عمليات نصب، نگهداري و پشتيباني
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 97/10 اقدام نماید (1397/9/21)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به واگذاري عمليات نصب، نگهداري و پشتيباني از شبكه بي سيم شهرداري تهران از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 97/34 الی 97/36 نسبت به شناسايي و ارزيابي شركت هاي واجد شرایط و مجرب
شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/34 الی 97/36 اقدام نماید. (1397/8/28)

شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد نسبت به خرید 53 سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز، 33 دستگاه دوربین پلاک‌خوان به همراه 33 دستگاه پروژکتور نور مرئی و 33 سامانه ثبت تخلف سرعت غیر مجاز راداری از طريق فراخوان اقدام نمايد.

جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 97/26 نسبت به شناسايي و ارزيابي شركتهاي فعال
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/26 اقدام نماید. (1397/8/26)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي شركتهاي فعال در حوزه نرم افزار سيستم جامع جمع آوري اتوماتيك كرايه الكترونيكي در ناوگان شهري(سامانه خودكار دريافت كرايه و تسويه) AFC از طريق فراخوان اقدام نمايد.


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 97/31 نسبت به شناسايي و ارزيابي شركت هاي فعال
شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی97/31 اقدام نماید . (1397/8/22)

شرکت کنترل ترافیک تهران (وابسته به شهرداری تهران)در نظر دارد خرید 120دستگاه دوربین پلاک خوان به همراه پروژکتور نور مرئی جهت افزایش و ارتقاء ، سامانه زوج و فرد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط و مجرب واگذار نماید .


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 97/25 نسبت به شناسايي و ارزيابي شركت هاي فعال
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/25 اقدام نماید. (1397/7/29)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي شركت هاي فعال در حوزه توليد و راه اندازي سامانه مديريت جلسات و پيگيري مصوبات از طريق فراخوان اقدام نمايد.


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست1 لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست2 لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 97/24 نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكاران فعال

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/24 اقدام نماید.

(1397/7/23)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكاران فعال در حوزه فراهم سازي زير ساخت كليد عمومي و امضاء الكترونيك از طريق فراخوان اقدام نمايد.


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست1 لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست2 لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان عمومی 97/23 نسبت به شناسايي و ارزيابي شركت هاي فعال

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/23 اقدام نماید.

(1397/7/14)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي شركت هاي فعال در حوزه توسعه و پشتيباني سامانه‌ مديريت ارتباط با مشتري CRM از طريق فراخوان اقدام نمايد.


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست1 لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست2 لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 97/22 نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكاران
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/22 اقدام نماید. (1397/7/3)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكاران ارائه دهنده دستگاه POS بصورت اماني در برخي از زيرمجموعه هاي شهرداري تهران از طريق فراخوان اقدام نمايد.

جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان97/21 نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكاران
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/21 اقدام نماید. (1397/7/3)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكاران ارائه دهنده محصول سامانه فرماندهي حادثه از طريق فراخوان اقدام نمايد.

جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست1 لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست2 لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست3 لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 97/20 نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكاران
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/20 اقدام نماید. (1397/7/3)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكاران توليد سامانه جامع مديريت و كنترل ناوگان خودرو (AVLS) از طريق فراخوان اقدام نمايد.

جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست1 لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست2 لطفا   اینجا   را کلیک کنید