ورود به سایت |  11/01/2014 - شنبه 10 آبان 1393
..:: مناقصات شهرداری تهران ::..
Skip Navigation Links.
مناقصات
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مزایده عمومی 93/2 تجهیزات خریداری نماید. - (1393/8/10)

جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق تمدید مناقصه عمومی 93/15 تجهیزات خریداری نماید. - (1393/8/6)

جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 93/6 تجهیزات خریداری نماید. - (1393/7/20)

جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

شهرداری تهران   درباره ما  حريم شخصي كاربران
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1393 - 1385