ورود به سایت |  03/04/2015 - چهارشنبه 13 اسفند 1393
..:: مناقصات شهرداری تهران ::..
Skip Navigation Links.
مناقصات
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 93/41 تجهیزات خریداری نماید. - (1393/12/12)

جهت مشاهده مناقصه لطفا اینجا را کلیک کنید.

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 93/10 تجهیزات خریداری نماید. - (1393/12/6)

جهت مشاهده مناقصه لطفا اینجا را کلیک کنید.

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 93/40 تجهیزات خریداری نماید. - (1393/12/6)

جهت مشاهده مناقصه لطفا اینجا را کلیک کنید.

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 93/39 تجهیزات خریداری نماید. - (1393/12/6)

جهت مشاهده مناقصه لطفا اینجا را کلیک کنید.

شهرداری تهران   درباره ما  حريم شخصي كاربران
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1393 - 1385