فراخوان عمومی 97/14 نسبت به شناسايی و ارزيابی پيمانكاران عمليات اجرايی توسعه شبكه های محلی ساختمانهای شهرداری تهران
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/14 اقدام نماید. (1397/6/26)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به شناسايی و ارزيابي پيمانكاران عمليات اجرايی توسعه شبكه هاي محلی ساختمانهای شهرداری تهران از طريق فراخوان اقدام نمايد.

جهت مشاهده فراخوان لطفا اینجا را کلیک کنید.

فراخوان عمومی 97/13 نسبت به شناسايی و ارزيابی پيمانكاران نصب و پشتيباني شبكه گسترده(فراساختمانی ((راديو و دكل)) ) ساختمانهای شهرداری تهران
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/13 اقدام نماید. (1397/6/26)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به شناسايی و ارزيابی پيمانكاران نصب و پشتيبانی شبكه گسترده(فراساختمانی ((راديو و دكل)) ) ساختمانهای شهرداری تهران از طريق فراخوان اقدام نمايد.

جهت مشاهده فراخوان لطفا اینجا را کلیک کنید.

فراخوان عمومی 97/12 نسبت به ارزيابی پيمانكاران عمليات اجرايی توسعه شبكه فيبرنوری شهرداری تهران
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/12 اقدام نماید (1397/6/26)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكاران عمليات اجرايي توسعه شبكه فيبرنوري شهرداري تهران از طريق فراخوان اقدام نمايد.

جهت مشاهده فراخوان لطفا اینجا را کلیک کنید.

فراخوان عمومی 97/17 نسبت به شناسايی و ارزيابی پيمانكاران ارائه دهنده محصول سامانه يكپارچه مديريت ورود و خروج خودرو
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/17 اقدام نماید (1397/6/25)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به شناسايی و ارزيابی پيمانكاران ارائه دهنده محصول سامانه يكپارچه مديريت ورود و خروج خودرو از طريق فراخوان اقدام نمايد.

جهت مشاهده فراخوان لطفا اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده پیوست1 لطفا اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده پیوست2 لطفا اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده پیوست3 لطفا اینجا را کلیک کنید.

مناقصه عمومی 97/7 نسبت به خريد دوربين مدار بسته با برند بوش
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 97/7 اقدام نماید (1397/6/19)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به خريد دوربين مدار بسته با برند بوش از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.

جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 97/15 نسبت به شناسايي و ارزيابي توليد كنندگان سامانه
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان 97.15 نسبت به شناسايي و ارزيابي توليد كنندگان سامانه اقدام نماید. (1397/6/19)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي توليد كنندگان سامانه جامع مديريت يكپارچه تماس، تيكت، درخواست و ارتباط با شهروندان(ZRM) از طريق فراخوان اقدام نمايد.

جهت مشاهده فراخوان لطفا اینجا را کلیک کنید.

فراخوان عمومی 97/6 نسبت به جمع‌آوري دكل‌، آنتن و ايستگاه راديويي غيرمجاز در سطح شهر
شرکت ارتباط مشترک شهر به نمایندگی از شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/6 اقدام نماید (1397/6/6)

شرکت ارتباط مشترک شهر به نمایندگی از شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، برای جمع‌آوري دكل‌، آنتن و ايستگاه راديويي غيرمجاز در سطح شهر تهران اقدام نماید.

جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید