سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به ارتقاء نرم افزار Milestone از طريق مناقصه 95.8اقدام نمايد. - (1395/9/6)
سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به ارتقاء نرم افزار Milestone از طريق مناقصه 95.8اقدام نمايد.
جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید.
Skip Navigation Links.