ورود به سایت |    12/02/2015 - چهارشنبه 11 آذر 1394
شهرداری تهران
..:: مناقصات شهرداری تهران ::..
Skip Navigation Links.
مناقصات
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق تمدید مناقصه عمومی 94/23 تجهیزات خریداری نماید. - (1394/9/4)

جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق تمدید مناقصه عمومی 94/21 تجهیزات خریداری نماید. - (1394/9/4)

جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 94/18 تجهیزات خریداری نماید. - (1394/8/30)

جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

شهرداری تهران   درباره ما   حريم شخصي كاربران
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1394 - 1385