ورود به سایت |  08/23/2014 - شنبه 1 شهريور 1393
..:: مناقصات شهرداری تهران ::..
Skip Navigation Links.
مناقصات
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه 93/15 تجهیزات خریداری نماید. - (1393/6/1)

جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 93/6 تجهیزات خریداری نماید. - (1393/5/29)

جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 93/4 تجهیزات خریداری نماید. - (1393/5/26)

جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 93/4 تجهیزات خریداری نماید. - (1393/5/14)

جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق تمدید مناقصه عمومی 93/3 تجهیزات خریداری نماید. - (1393/5/14)

جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

شهرداری تهران   درباره ما  حريم شخصي كاربران
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1393 - 1385