ورود به سایت |  07/29/2014 - سه شنبه 7 مرداد 1393
..:: مناقصات شهرداری تهران ::..
Skip Navigation Links.
مناقصات
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه 93/14 تجهیزات خریداری نماید. - (1393/5/5)

جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 93/2 تجهیزات خریداری نماید. - (1393/4/31)

جهت مشاهده مناقصه عمومی لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

شهرداری تهران   درباره ما  حريم شخصي كاربران
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1393 - 1385