سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان 97/7 نسبت به شناسایی و ارزیابی تأمين كنندگان اقدام نماید. - (1397/4/24)

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان 97/7  نسبت به شناسايي  و ارزيابي تامين كنندگان UPS از 3 تا 10 كاوا ، از طريق فراخوان عمومي اقدام نماید.
جهت مشاهده فراخوان لطفا اینجا را کلیک کنید.

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 97/5 اقدام نماید. - (1397/4/24)
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 97.5، نسبت به تأمين 300 مگابيت در ثانيه پهناي باند اينترنت اقدام نماید.
جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید.
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 95.3 - خرید کفش چرمی - (1395/10/28)
image
سازمان آتش نشانی و خدمـات ایمنی تهـران در نظر دارد، تعداد 10500(ده هزار و پانصد) جفت کفش چرمی بنددار و بی بند از تولیدکنندگان داخلی و طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن معرفی نامه و ارائه رسید وجه پرداختی(رسید زرد رنگ) به مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 100966 بانک شهر شعبه آزادی-یادگار کد 218 بنام این سازمان(قابل پرداخت در کلیه شعب بانک شهر) به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان واقع در تهران خیابان آزادی نبش خیابان میمنت مراجعه نمایند.
Skip Navigation Links.