موقعیت بوستان ولایت در شهر تهران
تصاویر ماهواره ای سالهای مختلف

شاخه

تصاویر ماهواره ای geoeye در سال 1389
شهرداری تهران     درباره ما    حريم شخصي كاربران
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1395 - 1385