صبر کنید..
اوقات شرعی
امروز : 1395/7/5 (هـ.ش)
برابر با 24 ذى الحجه 1437 (هـ.ق)
05:55:49
04:30:42
18:11:33
11:55:26
طول = 51/41
و عرض = 35/7