نکات پیشرفته
نوع مثال توضیحات
Fuzzy kettle~ شامل واژه‌هایی که نزدیک به کلمه‌ی kettle می‌باشد، مانند cattle
Wild cat* شامل واژه‌هایی که با cat شروع می‌شوند، مانند category و حتی دقیقا خود کلمه‌ی cat
Exact-Single orange شامل واژه‌ی orange
Exact-Phrase "dnn is awesome" شامل عبارت دقیق dnn is awesome
OR orange bike شامل واژه‌ی orange یا bike و یا هر دوی آنها. OR باید الزاما با حروف بزرگ باشد.
orange OR bike
AND +orange +bike شامل هر دو واژه‌ی orange و bike
orange AND bike
Combo (agile OR extreme) AND methodology شامل methodology و باید همچنین شامل agile و/یا extreme باشد. AND باید الزاما با حروف بزرگ باشد.
نتیجه در هر صفحه:
select
محدود کردن نتایج جستجو با برچسب مشخص
محدود کردن نتایج جستجو تغییر به یک زمان مشخص
select
محدود کردن نتایج جستجو از منبع مشخص
select
نتایج جستجو دقیقا باید شامل کلمات کلیدی باشند