تقاطع حکیم - شیخ فضل اله پارک نیاوران میدان کلانتری همت - ریحانی رسالت - صیاد میدان آزادی میدان قدس میدان حسن آباد ولیعصر - چمران