شبکه فیبر نوری پایتخت امسال بالغ بر 1000کیلومتر می شود
شبکه فیبر نوری پایتخت امسال بالغ بر 1000کیلومتر می شود
با افزایش 120کیلومتری؛
تعداد مشاهده: 686
1393/5/15
print
شبکه فیبر نوری پایتخت امسال بالغ بر 1000کیلومتر می شود
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه سیستم های هوشمند مدیریت ترافیک در تهران با سرعت در حال توسعه است، گفت: 120 کیلومتر شبکه فیبر نوری در سال جاری به طول شبکه فیبر نوری پایتخت افزوده خواهد شد.   

ایلوش وزیری در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با اشاره به اینکه در حال حاضر طول مسیر فیبرنوری شهر تهران حدود 978 کیلومتر است، گفت: طی برنامه های اجرایی حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک طول شبکه فیبر نوری پایتخت 120 کیلومتر در سال جاری افزایش خواهد یافت.
 وی با بیان اینکه طول شبکه فیبر نوری شهر تهران در سال 93 به بیش از 1000 کیلومتر خواهد رسید، تصریح کرد: همچنین در راستای هوشمندسازی مدیریت ترافیک اقداماتی مانند افزایش دوربین های ثبت تخلفات و دوربین های نظارت تصویری در دستور کار است.
 وی با بیان اینکه اولین مسیر شبکه فیبر نوری از سال 83 در پایتخت کشیده شد، گفت: 70 کیلومتر مسیر شبکه فیبرنوری در سال 84 بوده که با احداث 100 کیلومتر دیگر درسال 84 ، 173 کیلومتر شبکه فیبرنوری در سال 85 در پایتخت داشتیم .
به گفته وزیری طی سال های 84 تا 93 به طور میانگین سالی 100 کیلومتر شبکه فیبرنوری در پایتخت افزایش یافته است.
وزیری با بیان اینکه در حال حاضر تعداد دوربین های نظارت تصویری شهر تهران هزار و 54 دستگاه است، خاطرنشان کرد: با اجرای برنامه سال 1393 به میزان 100 دستگاه، تعداد دوربین نظارت تصویری پایتخت به هزار و 154 دستگاه خواهد رسید.
 وی از نصب دوربین های ثبت تخلف در خطوط ویژه اتوبوس های تندرو خبر داد و گفت: برخی از خطوط تندرو که تردد بی ضابطه خودروها را در آن شاهد هستیم با ترتیب اولویت به دوربین های ثبت تخلف تجهیز خواهند شد .
 مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد: طی سال جاری 38 دستگاه دوربین ثبت تخلف در خطوط ویژه اتوبوسرانی نصب می شود .