سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران از طریق فراخوان 2-95، اقدام می نمايد. - (1395/12/24)
سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد  از طريق فراخوان 2-95، فرآيندهاي مربوط به عمليات شبكه جمع آوري كرايه حمل و نقل عمومي شهر تهران را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد..
جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید.
Skip Navigation Links.