ماده 59


چشم­انداز، اهداف و راهبردهاي توسعه در حوزه­هاي خدمات شهری، زيست محيطي­ و فضاي سبز شهر تهران، در سالهاي اجراي برنامه پنجساله به قرار ذيل است:

الف) چشم انداز
1)  تهران؛ شهري سرسبز و زيبا، شاداب و سرزنده با فضاهاي عمومي متنوع و گسترده؛
2)  تهران؛ شهري پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سکونت، فعاليت و فراغت                     
3)  تهران؛ شهری با محیط زیست پایدار
 ب) اهداف کلی
1) ارتقاء کيفيت زيست­محيطي شهر تهران و حفاظت از ميراث طبيعي، تاريخي شهر و توسعه فضاهاي عمومي
2) حفاظت از محیط زیست (به ویژه آب، هوا، صدا و منابع طبیعی) و کاهش انواع آلودگیهای زیست محیطی
3) بهبود و ارتقاء کیفیت نظافت و پاکیزه سازی معابر و بهینه سازی روشهای ذخیره سازی، جمع آوری، انتقال، پردازش و دفع پسماندهای جامد شهر تهران
4) بهبود و ارتقاء کیفیت محیطی و وضعیت کالبدی شهر؛
5) توسعه فضاهای سبز عمومی، تفرجگاهی و گردشگری
6) حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی شهر و ساماندهی سیما و منظر شهری با تاکید بر هویت معماری و شهرسازی ایرانی -  اسلامی
ج) راهبردهاي توسعه
1) پالايش اراضي صنعتي، فعاليت­ها و انتقال کامل صنايع آلاينده و مزاحم و پايانه­هاي حمل بار داخل محدوده شهر به شهرک­هاي صنعتي
2)  دفع مطلوب زباله­ها و فراهم نمودن امکان هر چه بيشتر بازيافت زباله و خصوصي­سازي در اين زمينه، توام با نظارت عاليه بر کليه مراحل مرتبط با بازيافت و تبديل مواد
3)  بهينه­سازي مديريت پسماندهاي عادي و نخاله­هاي ساختمانـي و اعمال روش­هاي مناسب و جديد براي دفع زباله و تنظيف شهر با کمترين آسيب رساني به محيط­زيست
4) برنامه­ريزي و هماهنگي براي کاهش منابع آلودگي هاي هوا، صوتي، خاک و آب در سطح شهر تهران با کمک همه ارگانهاي ذيربط از طريق توسعه فضاي سبز، انتقال صنايع مزاحم و آلاينده به خارج از شهر و ساير روشهاي مرتبط
5) برنامه­ريزي و هماهنگي با سازمان­هاي ذيربط براي بهينه­سازي استفاده از آب خام شهر تهران در فضاي سبز
6) جايگزيني تدريجي صنايع متوسط و کوچک با فن­آوري بالا و پاک به جاي صنايع بزرگ آلاينده و انبارهاي موجود با رعايت قوانين و مقررات
7) بکارگيري روش­هاي مطلوب و کارآمد براي پاکسازي معابر
8) کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهري و ارتقاء فرهنگ عمومي در اين زمينه
9) استفاده از اراضي خالي بزرگ و فضاهاي باز باقي مانده شهر و بازيافت اراضي بافت­هاي فرسوده و با عملکردهاي نامتجانس شهري براي رفع کمبودهاي اساسي شهر در زمينه تکميل زيرساخت­هاي شهري و توسعه فضاهاي سبز عمومي، فرهنگي، خدماتي، فعاليت و گذران اوقات فراغت و تفريح
10) حفظ و توسعه فضاهاي عمومي و خدماتي
11) ساماندهي و صيانت از محدوده و جلوگيري از هر گونه گسترش شهر از طريق ايجاد کمربند سبز پيرامون شهر تهران
12) تامين حداقل خدمات و فضاهاي عمومي مورد نياز جمعيت ساکن در مناطق مختلف به منظور تامين عدالت اجتماعي در شهر
13) حفاظت و ساماندهي کوهساران و کوهپايه هاي پيراموني شهر با ايجاد کمربند سبز، تجهيز رود دره­ها و هدايت و مداخله در نحوه استفاده از اراضي کوهسار در محدوده و حريم شهر
14) افزايش راندمان آبياري فضاي سبز و پارکها با بهره­گيري از روشهاي نوين آبياري و اتخاذ روش­هاي علمي جهت کاهش نياز آبي فضاي سبز
15) کاهش هزينه­هاي توليد آب از طريق احداث تصفيه خانه­هاي مورد نياز در محلهاي مناسب و استفاده از آب بازيافتي تصفيه فاضلاب  در نگهداري و توسعه فضاي سبز و اعمال سياست­هاي جلوگيري از مصرف فاضلاب خام در فضاهاي سبز
16) برنامه­ريزي جهت توسعه فضاي سبز و تقويت ريه­هاي تنفسي شهر تهران و توسعه فضاهاي سبز  با مقياس عملکردي شهري، منطقه­اي، ناحيه­اي و محلي براي تامين حداقل 7 مترمربع سرانه فضاي سبز در شهر تهران با توزيع متعادل در سطح شهر
17) حفاظت، ساماندهي و بهره برداري از قابليت­هاي پارک­هاي جنگلي طبق قانون حفاظت و بهره­برداري از جنگل ها با ارتقاء عملکرد براي ايجاد فضاهاي مناسب تفرج، گذران اوقات، بازي و ورزش، پذيرايي و گردشگري و مديريت بحران
18) تخصيص پهنه ی ويژه اي از سطح شهر براي تفرج و گردشگري به ويژه در کرانه­هاي پيراشهري تهران شامل حريم شمال شرقي، شرقي، جنوبي (بي­بي شهربانو) و شمال غربي (منطقه 22)
19) ايجاد تسهيلات لازم براي ارتقاء سطح خدمات مورد نياز صنعت گردشگري و مکانيابي فضاهاي مناسب شهر براي استقرار مراکز اقامت و پذيرايي با استانداردهاي جهاني
20) ارتقاء کيفيت محيط شهري با توسعه عرصه­هاي عمومي، ايجاد سرزندگي در محيط شهري و تقويت نشانه­هاي هويتي شاخص شهر و ساماندهي مبلمان و تجهيزات شهري
21) تامين امنيت و سلامت در عرصه­هاي سکونت با ساماندهي شبکه­هاي دسترسي مناسب و حرکت پياده براي تردد آرام در محلات و بين محلات مسکوني با الويت و حرکت معلولين و سالمندان.
22) حفاظت و ساماندهي جريان هاي طبيعي آب (مسيل­ها، رودهاي فصلي و آبراهه­هاي مهم) در محدوده شهر و ايجاد فضاهاي تفرجي جذاب و با طراوت در حاشيه جريان­هاي سطحي آب شهر بويژه رودخانه کن به عنوان يک محور گردشگري با مداخله هماهنگ و يکپارچه
23) جلب مشارکت عمومي براي ارتقاء کيفيت زندگي و حمايت از شوراها و نهادهاي مردمي با رويکرد محله محوري، براي اداره امور شهر به صورت محلي و مشارکتي در سطح محلات ، نواحي و مناطق شهري
24) بکارگيري روشهاي اطلاع­رساني مدرن و موثر
25) تحقق شهر شهروندمدار از طريق ايجاد زمينه­هاي مشارکت شهروندان در اداره امور مرتبط با خدمات شهري در سطح شهر
26) فراهم نمودن زمينه تغيير مفهوم شهرنشيني به شهروندي از طريق آموزش و اشاعه فرهنگ شهروندي در زمينه خدمات شهري
27) آموزش و اطلاع­رساني به شهروندان در خصوص وظايف و تعهدات شهروندي و ارتقاء فرهنگ شهرنشيني در زمينه خدمات شهري
28) آگاهـي بخشـي به شهروندان در خصوص برنامه هاي خدمات شهـري و تشويق آنان به مشارکت در برنامه­هاي اداره شهر
29) استفاده از ظرفيت­هاي رسانه اي از جمله صدا و سيما و مطبوعات جهت آموزش و تقويت فرهنگ شهروندي در زمينه امور خدمات شهري
print