يكشنبه 4 مهر 1400
  • وضعیت کیفیت هوا
    شاخص:
  • دمای هوا
  • اوقات شرعی

خدمات الکترونیک پرکاربرد

نرم‌افزارهای موبایلی شهرداری تهران

730
مساحت
شهر تهران (کیلومتر)
9,423,703
جمعیت
شهر تهران
19.3
سفرهای روزانه
درون شهری (میلیون سفر روزانه)

رویدادها

شبکه شهر

اخبار و اطلاع رسانی