يكشنبه 28 شهريور 1400
  • وضعیت کیفیت هوا
    شاخص:
  • دمای هوا
  • اوقات شرعی
    مانده به نیمه شب شرعی

خدمات الکترونیک پرکاربرد

نرم‌افزارهای موبایلی شهرداری تهران

730
مساحت
شهر تهران (کیلومتر)
9,423,703
جمعیت
شهر تهران
19.3
سفرهای روزانه
درون شهری (میلیون سفر روزانه)

رویدادها

شبکه شهر

اخبار و اطلاع رسانی