پنجشنبه 29 مهر 1400
Menu

اتوبوسرانی

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

پیامدهای نبود سیستم حمل و نقل مناسب در پایتخت در طول دهه 1320 خورشیدی، سبب تصویب «قانون تأسیس شرکت های اتوبوسرانی عمومی در شهرها» در اوایل دهه 1330 گردید. مطابق این قانون امتیاز اتوبوسرانی و نقل و انتقال دسته جمعی مسافر در شهرها به شهرداری‏ها واگذار شده و آنها مخیر گردیدند نسبت به تأسیس شرکت‌های اتوبوسرانی عمومی که به صورت شرکت سهامی در قانون پیش بینی شده بود، اقدام نمایند؛ مشروط بر اینکه حداقل 51% سهام این شرکت ها به شهرداری و بقیه سهام قابل عرضه به سایر افراد ایرانی ساکن شهرهای محل تأسیس شرکت‏ اتوبوسرانی باشد.

با وجود اینکه ماده واحده تشکیل شرکت های اتوبوسرانی در بهمن ماه 1331 از تصویب مجلس وقت گذشت ولی امکانات تأسیس این شرکت ها با سرمایه دولتی تا سال 1335 فراهم نشد. تا اینکه در 11 بهمن ماه 1335 آیین نامه اجرایی این قانون در 10 ماده به تصویب هیئت وزیران وقت رسید؛ مطابق آیین نامه برای مراقبت در حسن اجرای قانون، هیئتی به نام «هیئت عالی نظارت و مشاور اتوبوسرانی عمومی» تعیین و نخستین شرکت سهامی اتوبوسرانی عمومی کشور در شهر تهران با نام «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» با سرمایه 300 میلیون ریال (30 هزار سهم 10 هزار ریالی با نام) در 20 فروردین ماه سال 1335 به ثبت رسید و محل قانونی آن در ساختمان شهرداری وقت تعیین شد. 51% سهام شرکت متعلق به شهرداری تهران و 49% آن به صاحبان اتوبوس، تعلق گرفت. هیئت مدیره‌ای 7 نفره شامل 3 نفر از سهامداران خصوصی و 4 نفر به طرفیت شهرداری تهران مسئولیت اداره شرکت را عهدار شدند. سرانجام «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» از تیرماه سال 1335 با تأسیس یک خط با کرایه بلیط یک ریال شروع به فعالیت کرد.

در حال حاضر بالغ بر 5800 دستگاه اتوبوس، مینی بوس و میدل‌باس در 220 خط اتوبوسرانی با طول مسیری حدود 2700 کیلومتر در حال خدمت رسانی به شهروندان است. از این تعداد ناوگان، بیش از 1100 دستگاه اتوبوس دوکابین در خطوط BRT و اتوبوس‌های تک کابین در اختیار 16 شرکت خصوصی و تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در خطوط فیدر فعالیت می‌نمایند. میانگین عمر اتوبوس‌های بخش عمومی حدود 10 سال و میانگین عمر اتوبوس‌های در اختیار بخش خصوصی بیش از 13 سال می‌باشد. شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بروزرسانی تجهیزات و استفاده از دانش روز را در دستور کار خود قرار داده و در این راستا می‌توان به خدمات ذیل در سال‌های گذشته اشاره کرد:

تجهیز تمامی ناوگان به سیستم ردیاب، اجرای برنامه زمانبندی در تمام خطوط تحت پوشش به منظور رصد و نظارت عملکرد خطوط و ناوگان تحت پوشش ، دریافت کرایه از طریق کارت‌بلیت اعتباری در تمامی خطوط، راه‌اندازی 20 خط مدرسه جهت خدمت رسانی مختص دانش‌آموزان در فصل بازگشایی مدارس، راه اندازی 9 خط BRT به طول 165 کیلومتر بر اساس دانش روز حمل و نقل شهری و فعالیت شبانه روزی آنها، اعلام هوشمند نام ایستگاه در خطوط BRT و راه‌اندازی صدور بلیت تک‌سفره در قالب QR code.