چهارشنبه 6 بهمن 1400
Menu

مشارکت شهروندی

مشارکت شهروندی

مدیریت شهری در تهران راه‌های مختلفی را برای بازخوردن گرفتن از شهروندان و تعامل‌ با آن‌ها و جلب مشارکتشان در روندها و فرآیندها در پیش گرفته است. سامانه باهم، سامانه 137 و سامانه 1888 سه مجرایی هستند که باید درباره آن‌ها بیشتر بدانیم: