• پورتال انگلیسی شهرداری تهران
  • اطلاعات تماس شهرداری تهران
  • جستجو در پورتال شهرداری تهران
پنجشنبه 5 خرداد 1401

میز خدمات شهرداری تهران

ردیف عنوان خدمت کلان زیر خدمت نحوه ارائه خدمت شناسه خدمت شماره پشتیبانی راهنمای استفاده از خدمت پرسش‌های متداول (FAQ) SLA