• پورتال انگلیسی شهرداری تهران
 • اطلاعات تماس شهرداری تهران
 • جستجو در پورتال شهرداری تهران
پنجشنبه 5 خرداد 1401

معاونت‌ها و ادارات کل

حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری

 • تشخیص و تعیین اهداف شهرداری تهران در زمینه‌های مالی و اقتصاد شهری و تعیین خط‌مشی و سیاست‌های اجرایی با اخذ نظارت مافوق در چارچوب سیاست‌ها و هدف‌های کلی
 • ابلاغ برنامه و سیاست‌های مصوب در زمینه مالی و اقتصاد شهری به کلیه واحد‌ها جهت اجرا
 • مطالعه و شناخت روش‌های اجرایی برنامه‌های مصوب مالی و انتخاب بهترین روش ممکن جهت انجام وظایف واحد‌ها و صدور دستورالعمل‌های لازم در این مورد
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط و مقررات مالی در کلیه واحدهای شهرداری تهران
 • نظارت بر اداره امور استخدامی شهرداری تهران و اتخاذ تصمیم در مورد نیازهای پرسنلی، استخدام، انتصابات و جابجایی پرسنل با اخذ نظرات هر یک از معاونت‌های شهرداری در شاخه مربوطه و کمیسیون ارتباطات
 • رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات و اصله از واحدهای ذیربط در زمینه وصول درآمد شهرداری تهران و و نظارت بر تهیه و تنظیم طرح‌های لازم جهت تصویب مقام مافوق و مراجع ذیصلاح
 • نظارت و تعیین خط‌مشی واحد ذیربط در مورد اداره امور ساختمان‌ها، تآسیسات و سایر وسایل و ملزومات شهرداری تهران و صدور دستورالعمل‌های لازم به منظور
 • استفاده بهتر و صحیح‌تر از کلیه ساختمان‌ها و تاسیسات و وسایل و برنامه ریزی جهت کاهش استهلاک و افزایش کارایی آن‌ها
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد طرح‌ها، تهیه و تدارک ملزومات و وسایل مورد نیاز شهرداری تهران با رعایت اصول صرفه جویی و صلاح شهرداری ودر چارچوب هدف‌های کلی
 • نظارت بر تهبه استاندردها و معیارهای مختلف کار و ابلاغ آن‌ها به واحد‌ها و کنترل آن به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح آن‌ها
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله و اداه امور سازمان‌های تحت بررسی
 • بررسی پیشنهادات برنامه‌های تنظیم شده توسط واحد‌های تابعه و در صورت لزوم انجام اصلاحات ضروری با در نظر گرفتن سیاست‌ها و هدف‌های کلی شهرداری تهران
 • راهنمایی، آموزش و صدور دستورهای لازم به مدیران واحدهای تحت سرپرستی در زمین امور محوله و همچنین تشکیل جلسات مرتب با آنها به منظور رفع مشکلات و تنگتاهای موجود در جهت ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر
 • انجام بازرسی‌ها لازم (اعم از مداوم و غیر مترقبه) از واحدهای تابعه و اخذ گزارشات کتبی به منظور کنترل واحدهای تحت سرپرستی
 • همکاری و هماهنگی و همفکری با سایر معاونان شهرداری در جهت پیشبرد اهداف و سیاست‌های شهردای تهران
 • نظارت و اتخاذ تصمیم در مورد بررسی و حسابرسی حساب‌های هزینه و درآمد شهرداری بر اساس مقررات و قوانین مالی و جاری جهت حفظ حقوق و منابع مالی و شهرداری تهران
معاونت مالی و اقتصاد شهری
معاونت مالی و اقتصاد شهری

معاونت فنی و عمرانی

 • معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران یکی از بازوهای اصلی شهرداری تهران بشمار می آید که در سال 1369 رسما و تحت این عنوان شروع به فعالیت کرد. وظيفه اين معاونت، انجام پروژه‌های عمرانی در شهر می باشد كه اغلب پروژه‌ها در قالب ساخت پل، بزرگراه، تونـل و ابنيـه تعريف ‌مي‌شوند.
 • البته فعاليت‌های عمرانی درسطح مناطق نيز به‌ نوعی با هماهنگی ادارات كل و نهادهای وابستـه معاونـت فنی و عمرانی شهرداری صورت ‌می پذيرد و به اين مجموعه عملكردی بايد ساماندهی شبكه جمع‌آوری و مديريت آبهای سطحی و همچنين تعمير، مرمت ، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های شهر تهران را نيز افزود.
 • معاونت فنی و عمرانی شامل 3 اداره كل و 5 نهاد وابسته ( 3 سازمان و 2 شركت ) می باشد.
معاونت فنی و عمرانی

معاونت خدمات شهری و محيط زيست

 • مأموریت ها و وظایف معاونت خدمات شهری را به طور کلی میتوان به دو دسته عمده به شرح زیر تقسیم نمود
 • تشخيص و تعيين نيازهاي شهر تهران در زمينه‌هاي خدمات شهري و تعيين خط مشي و سياست هاي راهبردي و اجرايي شهرداري تهران درامور مذكور با رعايت اصل تمركززدايي و صرفه و صلاح شهرداري، محافظت از محيط زيست، حفظ اصول توسعه پايدار و در چارچوب سياست هاي كلي شهرداري‌تهران.
 • ابلاغ برنامه‌ها و سياست هاي مرتبط با امور خدمات شهري به واحدهاي تابعه و نظارت عاليه بر عملكرد آنها و صدور دستورات لازم به‌منظور حسن اداره كليه امور ستادي و اجرايي واحدهاي تحت سرپرستي.
 • مطالعه و شناخت روش‌هاي اجراي برنامه‌هاي مصوب در زمينه امور خدمات شهري باتوجه به وظايف واحدهاي تابعه وانتخاب بهترين روش ممكن جهت انجام وظايف سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و صدور دستورالعمل‌هاي لازم در اين مورد.
 • بررسي و بازنگري مستمر قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردهاي موجود در زمينه خدمات‌شهري.
 • انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم به‌منظور شناسايي مشكلات و نارسائي‌هاي موجود و كمك به تنقيح و كارآمدي قوانين و آئين‌نامه‌هاي مرتبط و موردعمل در سطح سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و مناطق شهرداري تهران و تهيه و تنظيم و ارائه پيشنهاداتي درجهت رفع مشكلات و نارسايي‌هاي قوانين و مقررات موجود و ارائه آن به مقامات ذيربط به‌منظور انجام اصلاحات لازم.
 • تهيه وتدوين طرح‌هاي فوري و ضربتي براي مقابله با خطرات احتمالي ناشي‌ از حوادث جوي و طبيعي مانند سيل، طوفان، زلزله، بارش‌هاي برف و باران و عنداللزوم ضمن هماهنگي با ساير مبادي ذيربط و اجراي آن پس از ابلاغ ازسوي عوامل اجرايي.
 • انجام مطالعات و طراحي و اجراي كليه پروژه‌هاي خدمات شهري باتوجه به اولويت‌ها و نيازهاي تعيين‌شده.
 • انعقاد قراردادهاي لازم عمدتاً با سازمان هاي تحت پوشش و در موارد لازم با اشخاص حقوقي و حقيقي ديگر.
 • صدور مجوزهاي لازم براي شناخت، تعمير، نگهداشت پروژه‌هاي خدمات شهري. نظارت دقيق و مداوم بر حسن اجراي كليه ضوابط و استانداردها و قوانين و مقررات مرتبط با امور خدمات شهري در سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و مناطق شهرداري تهران.
 • نظارت عاليه بر حسن اجراي كليه برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي و پروژه‌هاي واحدهاي تحت سرپرستي و راه‌اندازي و هدايت نظام كنترل پروژه درسطح مناطق و سازمان‌ها/ شركت‌هاي تابعه و پيگيري مداوم در ارتباط با نحوه و چگونگي اجراي طرحها، مشخص نمودن اشكالات و نارسائي‌ها و كشف علل تاخيرهاي اجرايي.
 • جذب، نگهداشت و برنامه‌ريزي توسعه منابع مالي مورد نياز واحدهاي تابعه.
 • مبادله موافقت نامه‌هاي بودجه‌اي، اخذ بودجه جاري و عمراني و نظارت بر هزينه‌كرد صحيح و قانونمند اعتبارات.
 • جمع‌آوري و تحليل آمار و اطلاعات كليه پروژه‌هاي خدمات شهري.
 • جمع‌آوري، مستندسازي و طبقه‌بندي كليه اسناد، مدارك و گزارشات مرتبط با حوزه فعاليت.
 • اخذ گزارشات كتبي از واحدهاي تحت سرپرستي به‌منظور كنترل آنها.
 • تهيه گزارش عملكرد از وظائف محوله و ارائه به مقام مافوق و ذيربط.
 • تهيه شاخص‌ها و استانداردها و معيارهاي انجام كار در واحدهاي تابعه و مناطق در راستاي ماموريت‌هاي مرتبط و ابلاغ آن و كنترل و نظارت عاليه بر اجراي صحيح معيارها و استانداردهاي مصوب و سنجش مستمر آنها.
 • تهيه وتدوين برنامه‌هاي كوتاه، ميان و بلندمدت و همچنين آينده‌نگر در راستاي تغيير و تحول و توسعه سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه باتوجه به رشد و توسعه تكنولوژي، رشد روزافزون جمعيت و به‌ طبع آن بروزرسانی تغيير و تحول در ساختار فيزيكي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... شهرتهران.
 • اتخاذ سياست‌ها و تدابير لازم براي بومي‌سازي تكنولوژي‌ها و فناوري‌هاي پيشرفته در ارائه خدمات شهري.
 • تهيه و تدوين دستورالعمل‌هاي مرتبط با شرايط اضطراري و ايام خاص و مناسبت‌ها و ابلاغ آن براي اجرا به مبادي مربوطه و نظارت عاليه بر عملكرد مناطق همچنين سازمان‌ها، شركت‌هاي تابعه در اين زمينه.
 • كنترل و نظارت عاليه بر عملكرد ضابطين خاص قضايي در موضوعات مرتبط با خدمات‌شهري.
 • برقراري ارتباط با دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط با مأموريت درچارچوب سياست‌هاي شهرداري.
 • برقراري ارتباط با مراكز علمي و تحقيقاتي كشور و همكاري با مؤسسات و مجامع بين‌المللي فعال در امور مديريت خدمات شهري درجهت ارتقاء كمي و كيفي برنامه‌ها و فعاليت‌ها.
 • انجام مطالعات راهبردي درخصوص بكارگيري ماشين‌آلات مدرن در زمينه‌هاي مختلف خدمات شهري از جمله آتش‌نشاني، جمع‌آوري و حمل و نقل و دفع زباله و ضايعات و...
 • همزمان با فرايند مكانيزاسيون خدمات شهري و متناسب با رشد و توسعه تكنولوژي.
 • نظارت بر حسن استفاده از وسايل نقليه موتوري باتوجه به نيازها و مطابق برنامه.
 • برنامه‌ريزي براي اجراي قانون مديريت پسماند و اتخاذ سياست‌هاي بهينه در زمينه نحوه محاسبه و اخذ بهاي پسماند و نظارت بر چگونگي هزينه‌ كرد آن.
 • اتخاذ سياست‌هاي راهبردي و اجرايي مناسب در راستاي كاهش توليد پسماند و بهره‌برداري مناسب و مجدد از پسماندهاي قابل بازيافت.
 • برنامه‌ريزي براي بكارگيري روش‌هاي نوين پردازش، بازيافت و تبديل مواد، استحصال، بهره‌برداري و مديريت بهينه فرآورده‌هاي پسماند ازطريق سازمان ها، شركت‌ها و نهادهاي ذيربط.
 • اجراي سياست تمركززدايي و تهيه برنامه‌هاي لازم جهت واگذاري امور مرتبط با خدمات شهري درقالب برون‌سپاري و يا به بخش خصوصي در سطح سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و مناطق شهرداري تهران و اعمال نظارت عاليه بر اجراي سياست‌ها و دستورالعمل‌هاي فوق در واحدهاي تابعه.
 • تهيه و صدور شيوه‌نامه‌ها، نظام نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي فني و اجرايي لازم در زمينه بهره‌گيري مناسب از ظرفيت بخش خصوصي در خدمات شهري.
 • اتخاذ تدابير لازم جهت بهر‌ه‌گيري از روش‌هاي نوين مديريت طرح‌هاي خدمات شهري ازجمله بكارگيري عامل چهارم و شركت هاي هُلدینگ به‌منظور افزايش بهره‌وري و تقويت بخش خصوصي.
 • اتخاذ تدابير مناسب در راستاي حفظ اصول توسعه پايدار و حفاظت از منابع زيست‌محيطي و بكارگيري استانداردهاي محيط زيست.
 • برنامه‌ريزي در زمينه نحوه جلب و جذب مشاركت‌هاي اجتماعي و مردمي دراجراي امور مرتبط و اجراي برنامه‌هاي آموزشي اعم‌از تخصصي و عمومي جهت شهروندان و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و مناطق در زمينه وظايف محوله و همچنين فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني در امور خدمات شهري.
 • جذب، نگهداشت و ارتقاء و كيفي‌سازي نيروي انساني واحدهاي تابعه و تدوين واجراي برنامه‌هاي آموزشي به‌ منظور بالابردن سطح دانش فني و علمي كاركنان و مديران تابعه.
 • نظارت بر حسن عملكرد واحدهاي شهرداري براي جلب مشاركت و تعامل با شهروندان در امور خدمات شهري.
 • راهنمايي، آموزش و مشاوره به مديران واحدهاي شهرداري در زمينه امور خدمات شهري.
 • تشكيل جلسات منظم با مديران و احدهاي تابعه به منظور ايجاد هماهنگي كامل بين آنها و صدور دستورات لازم درجهت ايجاد هماهنگي هرچه بيشتر و نظارت بر اين امر.
 • نظارت و بازرسي‌هاي لازم (اعم‌از مداوم و دوره‌اي) از سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و ساير واحدهاي تابعه در مناطق و اخذ گزارش‌هاي ذيربط.
 • تعيين اهداف و راهبردهاي شهرداري تهران در زمينه ارائه خدمات شهري.
 • راهبري، هدف‌گذاري و مطالعه و پيش‌بيني نيازهاي شهر در زمينه امور خدمات شهري و تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي به‌منظور تأمين تأسيسات و تجهيزات شهر و زيرساخت‌هاي لازم درامور مرتبط با خدمات عمومي و زيست‌محيطي، اقتصاد شهري، ساماندهي صنايع و مشاغل و صنوف، ايمني و پيشگيري و... در راستاي اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي جامع واسناد بالادستي ازطريق مجموعه تحت پوشش.
 • سياستگذاري در زمينه حفظ، توسعه و گسترش فضاي‌سبز و جنگلكاري شهرتهران.
 • راهبري و سياستگذاري در زمينه‌هاي امور زيباسازي و سيما و منظر شهري و هويت‌بخشي به بناها و بافت‌هاي فرهنگي ـ تاريخي شهرتهران.
 • اتخاذ سياست‌هاي اجرايي لازم درخصوص احداث، توسعه و ساماندهي آرامستان‌هاي شهر تهران.
 • تهيه و پيشنهاد شرح وظايف واحدهاي تابعه و ارائه به مقام ذيصلاح جهت تصويب.
 • بررسي و تاييد سازمان و تشكيلات اداري سازمان‌ها و شركت‌ها و همچنين ادارات تابعه.
 • اعلام نظر درخصوص انتصاب كليه عوامل شاغل در سطوح مديريتي مرتبط با موضوعات خدمات شهري من‌ جمله معاونين امور شهري و فضاي‌سبز مناطق، رؤساي نواحي و ادارات مجموعه تحت پوشش و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته.
 • ارزشيابي و ارزيابي عملكرد و فعاليت‌هاي پيمانكاران مجري ماموريت‌ها و وظايف خدمات شهري و اعلام نظر، رتبه‌بندي و تشخيص صلاحيت متقاضيان شركت‌ در مناقصه‌ها و مزايده‌هاي مرتبط با امور خدمات شهري مطابق با ضوابط مصوب و ابلاغي.
 • اعلام نظر و تاييد كليه مناقصات و مزايده‌هاي مربوط به امور خدمات شهري درچارچوب آئين‌نامه معاملات شهرداري تهران و همچنين تفويض‌هاي انجام‌شده.
 • همكاري، هماهنگي و همفكري با ساير حوزه‌هاي ستادي ـ صنفي شهرداري و همچنين ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي در رابطه با وظايف محوله.
 • انجام ساير اموري كه باستناد تبصره ذيل ماده 54 قانون شهرداري و ساير مقررات مربوطه ازطريق شهردارتهران تفويض و ابلاغ مي‌گردد.
معاونت خدمات شهری و محيط زيست
معاونت خدمات شهری و محيط زيست
معاونت خدمات شهری و محيط زيست

معاونت هماهنگی و امور مناطق

 • توسـعه پایـدار شـهری معطـوف بـه بهبـود شـاخص هـای کمـی و کیفـی در شــرایط زیســت بــوم شــهری بــوده و مبنایــی بــرای زندگــی شایســته در راســتای ارتقــای مفهــوم شــهروندی اســت. از ســوی دیگــر مدیریــت شـهری بـرای رسـیدن بـه نتیجـه مطلـوب و رضایتمنـدی شـهروندان نیـاز بـه برنامـه ریـزی آینـده نگـر و پیونـد آن بـا عملیـات اجرایـی و کنتـرل عملکـرد مـداوم دارد.
 • از ایـن رو حـوزه معاونـت هماهنگـی و امـور مناطق، با جایـگاه مهـم و حسـاس در تعامـل و راهبـری مناطـق و نواحـی، علاوه بـر هماهنگـی بـرای اجـرای هرچـه بهتـر و دقیق تـر وظایـف و مأموریـت های شـهرداری تهـران در مناطـق 22گانـه، نقـش موثـری در اجـرا و پیشـبرد برنامـه هـا و پـروژه هـای حـوزه هـای معاونـت هـای تخصصـی در سـطح مناطـق دارد.
 • شـهرداری تهـران از زمـان تشـکیل تاکنـون تغییـرات سـازمانی زیـادی در کمیـت وکیفیـت داشـته اسـت. افزایـش تعـداد معاونت هـای شـهرداری تهـران را مـی تـوان بـه عنـوان یکـی از ایـن تغییـرات کمـی نـام بـرد. معاونت هـای تخصصـی همچـون مالـی، شهرسـازی و... از ابتـدا در شـهرداری تهـران بوجـود آمدنـد. بـا تغییـر نگـرش بـر حـوزه مدیریـت شـهرها در اواخـر دهـه 60و پـس از جنـگ تحمیلـی، افزایـش جمعیـت و تبدیـل شـهر تهـران بـه کلانشهر، گسـترش شـهر تهران، افزایـش مناطـق تهـران را از 10منطقـه بـه 20و سـپس 22منطقـه ضـروری و هماهنگـی بیـن شـهرداران مناطـق و اتخـاذ رویـه واحـد و اجـرای هماهنگ آن در کلانشـهر تهـران وهمچنین نظـارت بـر عملکـرد مناطـق را اجتنـاب ناپذیـر و مدیریـت شـهری جدیـد را بـه ایجـاد معاونـت هماهنگـی امـور مناطـق مصمـم نمـود. ایـن معاونـت بـه عنـوان هماهنـگ کننـده امـور مناطـق برتمامـی فعالیت های مناطـق 22گانـه کـه وظیفـه اجـرا و پیـاده سـازی قوانیـن و مقـررات، مصوبـات شـورای شـهر، دسـتورالعملها و بخشـنامه های معاونتهای تخصصـی را دارند نظـارت و مدیریـت دارد. معاونـت هماهنگـی و امورمناطـق در طـول عمـر و فعالیـت خـود فراز ونشـیب هایی داشـته اسـت. در دوره ای در حـد یـک واحـد کارکـرد داشـته ودر دوره ای موثرتریـن معاونـت شـهرداری تهـران بـوده کـه باعـث افزایـش کیفیـت عملکـرد مناطـق و شـهرداری تهـران شـده اسـت.
معاونت هماهنگی و امور مناطق

معاونت حمل و نقل ترافيک

 • در سال 1404، شهر تهران دارای سیستم حمل‌ونقلی خواهد بود که کیفیت زندگی و فعالیت ساکنان شهر را مطابق با استانداردهای بین‌المللی ارتقاء داده است که این امر متضمن این است که این سیستم یکپارچه، در دسترس، روان، راحت، ایمن، پاک و در جهت توسعه اقتصادی تهران باشد و با درنظرگرفتن محدودیت منابع، قابل‌اجرا باشد.
معاونت حمل و نقل ترافيک

معاونت شهرسازی و معماری

 • مشارکت و تلاش در زمینه های مربوط به برنامه ریزی ، مطالعات و تحقیقات علمی، فنی، مهندسی و تخصصی، شهرسازی و معماری به شهرداری تهران و تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی و اجرائی و رهبری و هدایت و نظارت بر ساخت و سازهای درون شهری شهر تهران و برنامه ریزی و هماهنگی کلیه امور مهندسی و معماری و اجرائی ساخت و سازهای شهری و تدوین ضوابط و مقررات اجرائی مربوط در حد قوانین، وظایف و ضوابط مشخص و مصوب موجود.
 • اهم وظایف
 • 1- بررسی اهداف، سیاستها و خطوط کلی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت شهرداری تهران در زمینه امور مربوط به شهرسازی و معماری شهر تهران در راستای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی در زمینه های طرحهای تفصیلی و جامع شهر تهران.
 • 2- مطالعه مسائل و تنگناهای اساسی شهرسازی و معماری شهر تهران و تنظیم برنامه های توسعه شهری و ایجاد هماهنگی لازم بین سازمانها، وزارتخانه های ذیربط و ارگانهای مسوول در ارتباط با شهرسازی و معماری شهر تهران و همکاری با موسسات مذکور به منظور ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی توسعه شهرسازی و کنترل آن در سطح تهران و ارائه پیشنهادات لازم به ارگانهای تصمیم گیر در زمینه های مذکور.
 • 3- تدوین هدفها، سیاستها، برنامه های جامع نظام شهرسازی و معماری منطقه تهران بزرگ و تجدید نظر و به هنگام نبودن مستمر برنامه ها و طرحهای مربوط به شهرسازی و معماری.
 • 4- بررسی سیاستها و برنامه های مربوط به تراکم جمعیتی شهر تهران ، قشر بندی های اجتماعی، فرهنگی، الگوهای مهاجرت، مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر تهران در ارتباط با پیشبردی اهداف شهرسازی و معماری شهرداری تهران در رابطه با شهر تهران.
 • 5- مشارکت فعال و همکاری با سازمانهای مسوول در رابطه با برنامه ها و طرحهای زیربنائی و روبنائی شهر تهران در زمینه های آب، برق، گاز، مخابرات، فاضلاب، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان، ورزش و تفریح، فضای سبز که به نوعی به مسائل مربوط به شهرسازی در شهر تهران مربوط می شوند.
 • 6- تامین، تهیه و تدوین سیاستهای شهرداری تهران در ارتباط با نحوه، کیفیت و چگونگی پیشبردی امر ساخت و ساز در تهران و انتخاب بهترین راه در زمینه هدایت و کنترل آن.
 • 7-ابلاغ بخشنامه ها و سیاستهای شهرداری تهران در امر ساخت و ساز همراه با فرم ها و دستورالعمل های لازم و مصوب به مناطق بیست گانه و واحدهای ذیربط جهت اقدام و اجرا.
 • 8- ایجاد ارتباط مستمر و مداوم با واحدهای مختلف شهرداری تهران در زمینه های معماری و شهرسازی به منظور هدایت واحدهای ذیربط به سمت اهداف شهرداری تهران در رابطه به موارد و مسائل ساخت و ساز در شهرداری.
 • 9- نظارت مستمر بر اجرای نقشه های جامع و تفصیلی شهر تهران و ارائه پیشنهادات ضرور و لازم در ارتباط با ایجاد تغییرات پی در پی در آن بطور اصولی و منطقی به مسوولین ذیربط.
 • 10- اجرای امر نظارت و برنامه ریزی دقیق و حساب شده در ارتباط با صدور پروانه های ساختمانی و روند شهرسازی و معماری شهر تهران و تامین امکانات فنی از نظر نیروی انسانی متخصص، آمار و سایر ابزارهای مورد نیاز و ایجاد و تاسیس ستادهای مرکزی و منطقه ای ویژه جهت انجام امر فوق.
 • 11- ایجاد نظام نوین و سیستمی صحیح و مناسب و متکی به روشهای منطقی و واقعیات مشهود مسائل شهرسازی تهران در زمینه صدور پروانه های ساختمانی که در برگیرنده عنصر مهم تسهیل و تسریع کار و تصمیم متقابل و فیمابین شهرداری و شهروندان باشد.
 • 12- افزایش سطح آگاهی متقاضیان پروانه های ساختمانی و مهندسین، طراحان و ناظرین نسبت به قوانین، مقررات، ضوابط و معیارهای فنی ، بهداشتی و ایمنی ساختمان از طریق آموزش و تهیه و تدوین کتب و جزوات ذیربط و تشکیل دوره های توجیه.
معاونت شهرسازی و معماری
معاونت شهرسازی و معماری

معاونت برنامه‌ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شورا

 • اهم وظایف حوزه معاونت برنامه‌ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شورا
 • سرپرستي و برنامه ريزي امور مربوط به برنامه هاي جامع و كلي شهرداري تهران .
 • سرپرستي و تنظيم كليه طرحهاي شهرداري تهران در زمينه چگونگي رفع نيازمنديهاي شهري شهروندان تهراني با در نظر گرفتن پيشرفته ترين تكنيكهاي مربوط و ضرورتهاي ملموس و عيني .
 • مطالعه و بررسي پيشنهادات و طرحهاي عمومي ارائه شده از طرف شهروندان به وزارتخانه ها و ارگانهاي دولتي
 • سرپرستي و تهيه طرحهاي اجرائي خدماتي و تعيين اولويت هاي خاص با رعايت صرفه و صلاح متقابل شهرداري و شهروندان .
 • مطالعه و بررسي هاي پيگير و مستمر در رابطه با اصلاح و تغيير قوانين ، آئيننامه ها ، دستورالعمل هاي مربوط به شهرداري تهران با توجه به حركتهاي نوين جامعه انقلابي و برآورد احتياجات مبرم شهروندان تهراني در ارتباط با شهرداري .
 • تهیه طرحهای ضروری و ضربتی در زمینه تامین نیروی انسانی شهرداری تهران برای اجرا و جامه عمل پوشاندن طرحهای مصوب و زمانبندی شده شهرداری تهران. پيگيري مداوم در ارتباط با نحوه و چگونگي اجراي طرحها ، مشخص نمودن اشكالات و نارسائيها و كشف علل تأخيرهاي اجرائي و پيشنهاد راه حلهاي اصولي در جهت رفع معضلات فوق و انتخاب بهترين شيوه در ارتباط با اجراي برنامه هاي بلندمدت و كوتاه مدت شهرداري تهران برنامه ريزي هاي فوري و مبرم در راستاي اعمال روشهاي مؤثر و عملي در جهت اجراي سياست عدم تمركز اصولي و منطقي با حفظ اولويتهاي موجود . ارتباط مداوم با كليه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي ، ارگانها ، دانشگاهها ، مؤسسات علمي و آموزشي و شهرداريهاي پايتخت هاي مهم دنيا به منظور تبادل اطلاعات مفيد و مؤثر علمي و بكارگيري تجربيات آنها در شهرداري تهران در ارتباط با برنامه ريزيها و تشخيص نيازها .
 • برنامه ريزي در رابطه با برقراري ارتباط و تماس با سازمانهاي بين المللي مربوط به شهرداريهاي ملل پيشرفته از طريق شركت در سمينارها ، كنفرانسها و كنوانسيونها .
 • تهيه طرحهاي جامع در ارتباط با خودكفائي مالي شهرداري تهران و شناخت منابع بالقوه و بالفعل جديد درآمدزا براي شهرداري و ارائه برنامه هاي اصولي و منطقي جهت افزايش هرچه بيشتر منابع مالي از طريق خلاقيتها و بينشهاي دقيق و تدوين روشهاي اصولي نوين و منطبق با نيازها .
 • بررسي مداوم و مستمر وظايف واحدهاي سازماني شهرداري تهران و گسترش منطقي سازمانهاي پرسنلي واحدها و ايجاد واحدهاي ضرور و مورد نياز و حذف واحدهاي غيرضرور تا آنجا كه همسو با فعاليتهاي عظيم شهرداري تهران ، نيازهاي تشكيلاتي كليه واحدها مرتفع و محو گردد.
 • ارائه برنامه هاي آموزشي پيشرفته و اهتمام در اعتلاي سطح دانش و آگاهي و رشد فكري و تكامل معنوي كليه كاركنان شهرداري تهران علي الخصوص كاركنان تكنيكي و فني و كوشش در ايجاد مؤسسات آموزشي جديد و دانشكده هاي مربوط به فعاليتهاي شهرداري و برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزشي در سطوح مختلف براي كليه كاركنان در راستاي نيازهاي شهرداري تهران .
 • نظارت بر برنامه ريزي و تهيه و تنظيم بودجه شهرداري تهران با اخذ نظرات مقام مافوق و ساير معاونان شهرداري و قدامات لازم جهت طرح و تصويب آن در مراجع ذيصلاح و نظارت بر حسن اجراي بودجه مصوب .
 • ارائه رهنمودهاي لازم در رابطه با سياستهاي مالي شهرداري تهران و برنامه ريزيهاي مؤثر در راستاي تهيه و تنظيم بودجه شهرداري از طريق شناخت منابع مالي و درآمدزا .
 • نظارت مستقيم بر اجراي بودجه شهرداري و ارائه رهنمود در رابطه با استفاده صحيح و اصولي از اعتبارات مصوب .
 • تحقيق در ارتباط با همسويي و هماهنگي منابع مالي و هزينه هاي شهرداري و انطباق اصولي دو مورد فوق با همديگر .
 • صدور دستورات مقتضي و نظارت بر تأمين رفاه كليه كاركنان شهرداري تهران و ارائه راهنمائيهاي لازم در رابطه با طرحهاي ضرور در ارتباط با تأمين خدمات رفاهي كاركنان از طريق ايجاد تعاونيهاي مصرف و مسكن ، باشگاه ، خدمات پزشكي ، ورزشي ، مهد كودك ، وام و غيره .
 • انجام بازرسيهاي لازم ( اعم از مداوم و غيرمترقبه ) از واحدهاي تابعه و اخذ گزارشات كتبي به منظور كنترل كار واحدهاي تحت سرپرستي .
 • انجام ساير اموريكه به استناد تبصره ماده 54 قانون شهرداري از طريق شهردار تهران واگذار مي گردد .

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

 • معاونت امور اجتماعی و فرهنگی یکی از 9 معاونت تخصصی شهرداری تهران است که وظایف و مأموریت‌های کلان آن شامل توسعه مدیریت یکپارچه اجتماعی و فرهنگی، تولید اندیشه و دانش شهری، تقویت هویت اسلامی، انقلابی و ایرانی شهر تهران، ارتقاء فرهنگ عمومی و باورهای دینی شهروندان، توسعه مشارکت‌های شهروندی، تحکیم بنیان خانواده، بهبود سبک زندگی شهروندان، توسعه فرهنگ شهروندی، توسعه گروه‌های اجتماعی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر، ترویج سلامت جامعه محور، توسعه آموزش شهروندی، توسعه ورزش همگانی، توسعه و تقویت اقتصاد فرهنگی شهر و توسعه فضاهای اجتماعی و فرهنگی می‌باشد. این معاونت دارای 5 اداره کل، 1 دفتر، 2 سازمان و 2 شرکت است که از لحاظ ساختاری تغییرات زیادی در سال‌های اخیر داشته است که در ادامه تغییرات آن آورده شده است.