پنجشنبه 29 مهر 1400
Menu
فراخوان 1400/4 نسبت به شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 1400/4 اقدام نماید. (1400/02/29 08:50:00 ق.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در زمینه سامانه مدیریت دانش شهرداری تهران  از طریق فراخوان اقدام نماید. (تاريخ تحويل اسناد 1400/03/10)


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

جهت مشاهده پیوست1 فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

جهت مشاهده پیوست2 فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید.
مناقصه عمومی 99/103 نسبت به خرید
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 99/103 اقدام نماید. (1399/06/16 03:10:00 ب.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  خرید تجهیزات سیسکو از طریق  مناقصه عمومی اقدام کند.  (تاريخ تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز  99/06/31)


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

مناقصه 99/122 نسبت به طراحی، تولید و راه اندازی
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 99/122 اقدام نماید. (1399/06/16 02:46:00 ب.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  طراحي، توليد و راه اندازي سامانه اطلاعات مکاني مترو  تهران از طریق  مناقصه عمومی اقدام کند.  (تاريخ تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز  99/06/31)


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

مناقصه عمومی 99/105 نسبت به خرید
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 99/105 اقدام نماید. (1399/06/16 02:18:00 ب.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  خريد اسکنر کداک 2620 از طریق  مناقصه عمومی اقدام کند.(تاريخ تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز  99/06/31)


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 99/12 نسبت به شناسايي پيشنهادات و الگوهاي همكاري
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 99/12 اقدام نماید. (1399/06/12 09:33:00 ق.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  شناسایی پیشنهادات و الگوهای همکاری متقاضیان بهره برداری از ظرفیت مازاد شبکه فیبرنوری شهرداری تهران از طریق فراخوان اقدام کند.  (تاريخ تحويل اسناد 99/06/26)


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 99/16 نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكار
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 99/16 اقدام نماید. (1399/06/02 11:42:00 ب.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  شناسایی و ارزیابی پیمانکارتجهیزات مانیتورینگ حریق بوستان های شهر تهران (مطابق RFI ) از طریق فراخوان اقدام کند.  (تاريخ تحويل اسناد 99/06/17)


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

 

جهت مشاهده پیوست فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 99/18 نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكار
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 99/18 اقدام نماید. (1399/06/01 01:51:00 ب.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  شناسایی و ارزیابی پیمانکار پلتفرم IOT مانیتورینگ حریق بوستان های تهران (مطابق RFI ) از طریق فراخوان اقدام کند. (تاريخ تحويل اسناد 99/06/17)


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

 

جهت مشاهده پیوست فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 99/15 نسبت به شناسایی و ارزیابی شرکت ها
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 99/15 اقدام نماید. (1399/05/19 01:52:00 ب.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در حوزه اجرا و پشتیبانی سیستمهای اطلاع رسانی دیجیتال ساینیج  از طریق فراخوان اقدام کند.  (تاريخ تحويل اسناد 99/06/03)


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

آگهی مناقصه عمومي شماره 08-99
شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومي شماره 08-99 اقدام نماید. (1399/05/14 01:46:00 ب.ظ)

شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد نسبت به نگهداری و تعمیر سیستم‌های هوشمند، توزیع برق، روشنایی، تهویه، اعلام و اطفاء حریق و مراکز کنترل تونل شهدای غزه از طريق مناقصه اقدام نمايد.

جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

حراج عمومی 99/02
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق حراج عمومی 99/02 اقدام نماید. (1399/05/04 03:54:00 ب.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  فروش سه دستگاه آسانسور فرسوده منصوبه در سازمان  از طریق  حراج عمومی اقدام کند. (تاريخ برگزاري حراج عمومي  ساعت 10  روز  99/05/27)


جهت مشاهده حراج عمومی لطفا   اینجا   را کلیک کنید