منطقه 2 شهرداری تهران
[ROTITR]
تعداد مشاهده: 20397
1389/09/02
print
منطقه 2 شهرداری تهران

• طرح  ايمن سازي و مقاوم سازي ساختمانها
• طرح تعيين شبكه امن دسترسي و اورژانس (در مواقع بحران)
• طرح تعيين و تجهيز مراكز امن(سلسله مراتب محله تا منطقه)
• طرح آموزش ساكنين در مقابل سوانح طبيعي
• طرح جامع جمع آوری و دفع آبهاي سطحي منطقه و طرح احداث وتکميل شبکه گردآوري و دفع فاضلاب
• طرح تجهيز و توسعه مراكز آتش نشاني متناسب با ويژگيهاي منطقه
• طرح احياي فضاي سبز گردشگري دامنه هاي البرز و حفاظت از محدوده قانوني
• طرح حفاظت از باغات و توسعه فضاي سبز در دامنه هاي شمالي و دره ها (در محدوده استحفاظي)
• طرح های بازسازي اکولوژيک رود – دره های فرحزاد و درکه  و طرح پارک رود – دره اي سلامت
• طرح مرکز گردشگري - پذيرائي و فرهنگي‌کهک با نام‌ دروازه‌کوهستان ‌(‌منتهی ‌اليه‌ شمال‌شرقي ‌منطقه)
• طرح ايجاد پارک موضوعي فرهنگي -  هنري و ورزشي ايران زمين
• طرح محورگردشگري – فراغتي ؛ تفرجي و تفريحي دره حسنک ( شمال يادگار امام )
• ساماندهي و حفاظت باغهاي منطقه (طرشت،دركه،اوين،فرحزاد)
• طرح معاصر سازي باغسار پونک
• طرح ساماندهي فضاي سبز گردشگري و طراحي شهري بدنه چمران
• طرح حفاظت ، احيا و عمران دره فرحزاد
• طرح های ساماندهي محورهای پذيرايي، تفریحی و گردشگري فرحزاد و دركه
• طرح اصلاح حريم بزرگراهها (چمران،يادگار امام، رسالت)
• طرح پيوند كاربري هاي تفريحي سبز (دركه، پرديسان، فرحزاد،كوهستان)
• طرح ساماندهي مراكز فرامنطقه اي و پارك پرديسان (تپه هاي گيشا و پارك پرديسان) و طرح بهسازي و ساماندهي مجموعه بزرگ يادمان
• طرح ايجاد مركز منطقه اي در شمال غرب منطقه (خيابان كوهستان)
• طرح پياده راه سازي و مرکز منطقه اي ميدان توحيد 
• طرح مركز منطقه اي آریاشهر و ستارخان (مجموعه بازار خسرو و برق آلستوم)
• طرح ايجاد محور خدماتي تفريحي و تجاري دره حسنك (پهنه مختلط)
• طرح ايجاد مركز منطقه اي- فرامنطقه اي در شمال شرق منطقه
• طرح ايجاد مراکز ناحيه اي و طرح ايجاد مراکز محله (محله محوري)
• طرح مرکز اداري خدماتي – تفريحي و تجاري آزمايش
• طرح پياده راه سازي خيابان ستارخان بين فلکه اول و دوم صادقيه و محدوده بازار خسرو
• طرح گردشگاه خطي صادقيه (سبز راه صادقيه)
• طرح ايمن سازي پياده روها از طريق افزايش حضور اجتماعي مردم
• طرح ايمن سازي مسير عبور پياده (دانش آموزان ،معلولين و سايرين)
• طرح اصلاح شبكه معابر پياده و دوچرخه شهرك قدس در سطح منطقه 2
• طرح پياده گستري و نوسازي پياده روها
• طرح تقويت و تكميل شبكه حمل و نقل عمومي (اتوبوس و ميني بوس راني) در منطقه
• طرح ساماندهي ايستگاههاي اتوبوس و طرح اصلاح خطوط و جانمايي ايستگاههاي مترو
• طرح انتظام ايستگاههاي مترو در تلفيق با مراكز و محورهاي منطقه اي شهري
• طرح اصلاح معابر و گلوگاه هاي اساسي منطقه(دسترسي هاي غير اصولي بزرگراه همت و يادگار امام)
• ساماندهي کالبدي ، عملکردي و حرکتي ميدان صادقيه
• طرح اصلاح هندسي ميدان توحيد و طرح اصلاح ميدان صنعت و طرح ساماندهي شهرک ژاندارمري
• طرح توسعه و تسري الگوي فضاي سبز شهرك قدس به تمامي نواحي منطقه
• طرح زيباسازي و بهبود كيفيت محيط و سيماي شهري مراكز جمعي و عمومي
• طرح مرکز تجاري و اداري – خدماتي آريا شهر
• طرح ساماندهي محور تجاري ستارخان (پياده سازي بين دو ميدان اول و دوم)
• طرح مجموعه مدرن باغ شهري در باغات جنوبي فرحزاد
• طرح معاصر سازي باغسار طرشت – مجموعه فرهنگي - آموزشي  طرشت
• طرح بازيافت مراكز نيمه جنوبي (ساماندهي فعاليتها)
• طرح بازيافت و ساماندهي مراكز ناحيه اي منطقه اي شهرك قدس
• طرح طراحي شهري محورهاي اصلي و ميادين منطقه ( ميدان صنعت ،خيابان پاکنژاد و ... )
• طرح احداث و ساماندهي مراكز ناحيه اي و محله اي (مرزداران،بلوار فرحزادي،كاج،علامه و گیشا) در سطح منطقه
• طرح بهسازي و نوسازي ده فرحزاد و ده دركه و طرح بازسازي بافت فرسوده جاويد آباد و طرح  ساماندهي و بهسازي ده اوين
• طرح  بهسازي و احياء بافت هاي متراكم و ناكارآمد (بافت هاي جنوبي، .. )
• طرح ساماندهی اسلام آباد
• بهسازی و نوسازی روستای درکه
• طرح ایجاد مرکز فرهنگی - هنری شهید حکیم
• طرح بهسازی و توسعه بافت اطراف خیابان بهبودی
• طرح نوسازی بافت فرسوده اسلام آباد
• طرح نوسازی بافت فرسوده طرشت
• طرح ساماندهی دره حسنک
• طرح ساماندهی کمپ طرشت