اين تهران بزرگ هم برای خودش حكاياتی دارد كه بسيار جالب است. آنگونه كه پيداست مردم اين ابرشهر كنونی، علاقه زيادی به زندگی زيرزمينی داشته اند و اكثر خانه ها چندين متر در زيرزمين واقع بوده. شايد برای جبران گذشته باشد كه تهرانی های امروزدوست دارند در بالاترين نقطه شهر زندگی كنند و شايد روح اسلافشان اين دستور پنهان را به آنها می دهد. البته اين زيرزمين نشينی دلايل متعددی داشته كه بدون هيچ شکی بايد گفت كه نشان از هوش مردمان ساكن آن زمان تهران دارد. ياقوت حموی در كتاب معجم البلدان هم به گونه ای به اين مساله اشاره می كند و ترس تهرانی ها از دشمنان را دليل زيرزمين نشينی می داند. ظاهراً پنهان شدن تهرانی ها از چشم دشمنان، خودش يك فن جنگی محسوب می شد، چون محل اختفای آنها به هيچ وجه توسط دشمنان قابل شناسائی نبوده و تمامی دشمنان با صرف چندين روز يا چندين هفته از عمر خود، بدون گرفتن هيچ نتيجه ای از همان راه آمده دفع شر می كرده اند. آنگونه كه پيداست تهرانی ها ادامه مطلب . . .

اوقات شرعی
امروز : 1400/11/6 (هـ.ش)
برابر با 22 جمادى الثانى 1443 (هـ.ق)
07:09:02
05:40:39
17:43:18
12:16:49
طول = 51/41
و عرض = 35/7